GORKI 1989-2014

Hoe het ooit begon -en eindigde-, zullen we nooit vergeten. Brons in Humo’s Rock Rally van 1990 zorgde voor het nodige zelfvertrouwen. Luc De Vos sprak de gevleugelde woorden ‘Neen aan de verknechting’ en stopte met voor een baas te werken. Dankzij ‘Anja’, ‘Lieve Kleine Piranha’ en het b-kantje ‘Mia’ werd Gorky op de kaart geplaatst. Gorky vervelde tot Gorki en Luc de Vos werd langzaam een Vlaamse volksheld. 2014-2015 stond voor Gorki in het teken van hun vijfentwintig jarig bestaan. Na een succesvolle zomertour zou in het voorjaar van 2015 een theatertour volgen. De frontman gooide tijdens het herfstreces een meesterwerk ‘Paddenkoppenland’ op de boekenmarkt en werkte aan nieuwe nummers met z’n trouwe metgezellen. Op 29 november 2014 kwam er abrupt een einde aan het Gorki verhaal. Na het vinden van de ontbrekende puzzelstukken zullen we u op deze pagina een allesomvattende interactieve bio aanbieden. In afwachting nodigen we u uit om te grasduinen in onze vernieuwde website.

"Maar als de zomer van de liefde weer begint, drink ik alleen nog limonade en word ik bemind. "

De zomer van de liefde

Luc was al jarenlang begaan met de natuur rond Gent. Steevast was hij aanwezig op debatten en benefieten voor de Gentse natuur. The Big Jump, een actie voor proper water in de binnenstad, is groot geworden dankzij zijn sprongen, humor en inzet. We hadden opgeroepen om voor de afscheidsplechtigheid geen bloemen mee te brengen maar een vrijblijvende bijdrage te doen voor het natuurgebied de Gentbrugse Meersen. Deze actie heeft op dit moment al +/- 25.000,00 euro opgebracht voor Natuurpunt/Gentbrugse Meersen. 532 giften particulieren: 18.897 /opbrengst Trefpunt 6 december: 3.640 euro /stoelgeld: 300 euro / verkoop Paddenkoppenland in de Walry maand december: 1.750 euro De groenpool lag Luc nauw aan het hart. Recent had hij het peterschap van het gebied op zich genomen. Daarom vragen we om de Gentbrugse Meersen te blijven steunen door een bijdrage te storten op het rek nr. BE56 2930 2120 7588. Met vermelding Luc De Vos – Gentbrugse Meersen. Of doneer digitaal via natuurpunt.

gbm1
gbm2
gbm3

OVER DE GENTBRUGSE MEERSEN

Ligging

De Gentbrugse meersen is een 240 ha groot open gebied ten zuid-oosten van Gent. Het ligt tussen de bebouwde zones van Gentbrugge en de brede Scheldebocht die het begin van de Zeeschelde markeert. Samen met de Damvallei te Destelbergen vormt het gebied een grote groene vlek van 650 ha bij Gent. Tot voor kort was het voornamelijk een landbouwgebied met natte weiden, graslanden en akkers. Het gebied wordt in de volgende jaren door de stad Gent ingericht als groenpool: een recreatie- en natuurontwikkelingsgebied.

Historiek

De Schelde was vroeger een breed meanderende rivier die een natuurlijke overstromingsdynamiek kende: de rivier trad regelmatig buiten haar oevers en zorgde op die manier voor een natuurlijke bemesting van de omliggende graslanden. Deze voedselrijke laaggelegen vochtige graslanden, meersen genoemd, werden door de boeren benut als weilanden, hooilanden en akkers. Een honderdtal jaar na het opmaken van de Ferrariskaart, d.w.z. rond 1870, werd de kronkelende Scheldemeander in Gentbrugge recht getrokken tot de huidige ligging. De oude bedding laat zich tot op de dag van vandaag aflezen op topografische kaarten en in namen als “Oude Scheldeweg”. Leg een simpele afdruk van Google maps maar eens naast de Ferrariskaart en je ziet meteen de gelijkenissen. De lijn die de Oude Scheldeweg, de Rietgracht en de oude Scheldearm verbindt, geeft de ligging van de vroegere Scheldebedding aan. Op basis van een heemkundige studie die werd opgenomen in de Natuurstudie Gentbrugse Meersen (Kongs et al., 1999) weten we dat in de jaren 1930-1940 het “eiland” dat ontstaan was door de oude Scheldemeander (die toen nog volledig open was) en de huidige Scheldeloop, een groot weidegebied was. De weiden werden elke winter bevloeid met Scheldewater dat via houten sluizen werd binnengelaten. In de weiden was een uitgewerkt systeem van grachtjes aangelegd om de overstroming en afwatering te verzekeren. Kongs et al. (1999), p. 46: “Het grachtenstelsel in het oosten van het noordelijk en centraal deel zou daar een restant van zijn. Soms werden de sluizen ook in de zomer opengezet om de koeien van drinkwater te voorzien. Aan weerszijden van de meander lag een dijkje om het achterliggende land, waar woningen stonden en akkers bewerkt werden, te beschermen tegen overstromingen. Het einde van het vloeiweidensysteem valt waarschijnlijk samen met het begin van de stortpraktijken.” We zijn op dat moment aanbeland in de jaren 1950-1960. Door de eeuwenlange overstromingsdynamiek waren er in de Gentbrugse Meersen bodemlagen ontstaan die interessant waren voor ontginning van zand en klei. Tot in het midden van de twintigste eeuw werd daar dan ook handig gebruik van gemaakt. Op verschillende plaatsen werd de bodem afgegraven om klei te winnen die vervolgens in kleine veldsteenbakkerijen verwerkt werd. Kongs et al. (1999), p.49: “Het winnen van klei en het bouwen van veldovens als industriële activiteit (zij het op kleine schaal) startte waarschijnlijk in het interbellum en ging door tot eind de jaren vijftig; toen werd de concurrentie met de Boomse baksteenindustrie te zwaar. Het gebied was trouwens volledig uitgebakken.” Op andere plaatsen in de Gentbrugse Meersen werd aan zandwinning gedaan. Denk maar aan de site van het voormalige stort ten zuiden van de autostrade, waar nog tot begin jaren 1980 zand werd gewonnen. De putten die door deze activiteiten waren ontstaan, werden volgestort met bouwafval, huisvuil, industrieel afval, grond, slib,… Elk stort werd afgedekt met een afdeklaag. In een aantal gevallen werden de putten opgevuld tot boven het oorspronkelijke niveau. Per perceel kon dit verschillen. Aangezien er bovendien ook vrij veel organische stoffen werden gestort, verzakten de gronden achteraf bovendien nog vaak. Op deze wijze ontstond het microreliëf, het lappendeken van verhogingen en uitdiepingen, dat zich tot op de dag van vandaag in het landschap laat aflezen. Tussen de restanten van grachtenstelsels, oude hoeven en landhuizen, historische landwegen en dreven, “herwinnen” de Gentbrugse meersen langzaamaan hun karakter van een open meersenlandschap. Planten en dieren vinden er terug een plek.

Natuur

Je raadt het al, graslanden leiden de dans in de Gentbrugse Meersen. En met graslanden verwijzen we naar het hele gamma van intensieve weilanden en hooilanden over ruderalen en rietkragen tot zelfs enkele schralere graslanden op zandige bodems. Liefhebbers van grassen (en er zijn er te weinig) kunnen hun hart ophalen in de Gentbrugse meersen. De echt zeldzame soorten zal je er niet vinden, maar je kan er je repertoire aan algemeen voorkomende grassen naar hartelust oefenen: kropaar, glanshaver, ruw beemdgras, veldbeemdgras, timoteegras, straatgras, gestreepte witbol, gladde witbol, Italiaans raaigras, Engels raaigras, kweek, gewoon langbaardgras, kamgras, grote vossenstaart, geknikte vossenstaart, zachte dravik, ijle dravik, kruipertje, Fioringras, gewoon struisgras, duinriet, ruwe smele, rietgras, riet, rood zwenkgras, reuzenzwenkgras, rietzwenkgras, beemdlangbloem, liesgras, mannagras, hanepoot, gewoon reukgras, grote windhalm, geelrode naaldaar,… je vindt ze er allemaal. En dan hebben we het nog maar enkel over de grassen gehad. Over andere planten, paddenstoelen, insecten en vogels hebben we het gauw. In afwachting daarvan kunnen we voor de vogelliefhebbers toch al meegeven dat er op vogelgebied heel wat te beleven valt in de Gentbrugse Meeren. De laatste broedvogelinventarisatie (2014) bevatte alvast succesvolle broedgevallen van dodaars, krakeend, tafeleend, kuifeend, bergeend, meerkoet, waterral, kievit, rietgors, kleine karekiet, bosrietzanger, grasmus, tuinfluiter, roodborsttapuit, blauwborst en ransuil.

"Zal ik het nu doen, nu nog alles kan. Voor de zondvloed, nu het nog even kan."

Stotteraars aller landen

"De brave mensen gaan naar de zee. Ik zie ze rijden op hun brommers. Ze hebben lol en ik mag niet mee."

Anja

Homilie door bisschop Luc Van Looy

Christelijke uitvaart in Onze-Lieve-Vrouw-Sint-Pieter, Gent

6 december 2014

Dag Bruno,
dag Sandra
Beste broers en zussen van Luc
Beste vrienden van Luc, van Gorki.

Op de verjaardag van Bruno is zijn papa gestorven en op het feest van Sint-Niklaas dragen wij hem ten grave. De aanwezigheid van u allen hier is een getuigenis van waardering, van eerbied en dankbaarheid. Het doet pijn afscheid te nemen van hem, het doet tegelijk deugd om de steun van zovelen te ervaren.

Read More

grafrede door Christophe Vekeman

Beste Luc,

In de reacties en de In Memoriams die er de afgelopen week zijn verschenen kwam het regelmatig ter sprake: je zo opvallende talent voor zelfrelativering, de volslagen afwezigheid van enige neiging tot grootspraak in je karakter, het feit dat je de loftrompet altijd binnen handbereik hield, maar ze nooit over jezelf stak. Pratend over jezelf en je werk, maakte je consequent van de verkleinvorm gebruik: je deed optredentjes, want je speelde in een groepje, waarmee je liedjes bracht, en was je daar niet mee bezig, dan wijdde je je aandacht wel aan het schrijven van een columnpje. Je schreef ook boekjes, Paddenkoppenland bijvoorbeeld, met daarin een minieme bijrol weggelegd voor een warempel in een Zweedse jeugdfilm opduikend ‘vosje’.

Read More

Herman Brusselmans: Vriendschapsode voor Luc

Luc De Vos, een zanger en tekstschrijver die poëzie kon puren uit aardse bagger, overleed zaterdag aan acuut orgaanfalen. Herman Brusselmans, hoofdman der Vlaamse lett’ren, schreef deze ode aan zijn overleden kompaan.

Read More

Rouwregister

‘Vossieboy is op 29 november in zijn schrijvershok overleden en laat ons verweesd en vol ongeloof achter’. Iedereen die dat wenst kan er een boodschap achterlaten.

 

edit 6/12/2014: het rouwregister is gesloten. Je kan het hier bekijken.

Luc De Vos wint postuum Lifetime Achievement Award

De in november overleden Gorki-zanger Luc De Vos heeft op de jaarlijkse uitreiking van de MIA’s, de Music Industry Awards, postuum de Lifetime Achievement Award gekregen.

De MIA’s worden jaarlijks uitgereikt door de VRT in samenwerking met Muziekcentrum Vlaanderen. De naam van de awards verwijst naar het bekendste nummer van de band van Luc De Vos. De prijzen worden vanavond voor de achtste keer uitgereikt.

Read More

Luc De Vos, een maand voor zijn dood: ‘Ik ben wel gelukkig, op bepaalde momenten’

Een maand voor zijn overlijden werd zanger Luc De Vos geïnterviewd door de makers van Het Voordeel van de Twijfel, een filosofisch programma op Canvas. Vanavond komt Luc De Vos uitgebreid aan bod in de uitzending over geluk.

De Vos zegt in het programma dat we in het Westen geconditioneerd zijn om te streven naar geluk. ‘We moeten en zullen gelukkig zijn, maar ik vind dat eigenlijk niet zo erg. We moeten ernaar streven, ondanks alle ontgoochelingen die daarmee gepaard gaan.’

Read More

Gent knalt 2015 in met een vuurwerkversie van Mia van Luc De Vos

2014 is niet meer. Gent nam afscheid van het jaar. Een jaar waarin de stad moest afscheid nemen van een aantal bekende iconen uit het cultureel leven: Jan Hoet, Gerard Mortier, Oswald Versyp, Luc De Vos, schilder Karel Dierickx, en volkszanger-beeldhouwer. Walter De Buck. Ook strafpleiter Piet Van Eeckhaut overleed dit jaar op 74-jarige leeftijd.

Read More

Mia op 1 in De Tijdloze: het ultieme eerbetoon aan Luc De Vos

Woensdag 31 december 2014 zal de geschiedenis ingaan als de dag waarop Luc De Vos echt tijdloos werd. Het is de laatste dag van het jaar waarin de Gorki-zanger om het leven kwam en meteen ook de dag waarop hij nog een laatste eerbetoon kreeg. Studio Brussel zette zijn hit ‘Mia’ op een ereplaats bovenaan De Tijdloze, de lijst met de beste nummers aller tijden.

Read More
Meer berichtgeving

"Er zal geween zijn, en tandengeknars. Maar ook veel mooie verhalen. "

Ik ben aanwezig

“Gorki” mag wel dan sinds 29 november 2014 voltooid verleden tijd zijn, op onze website zal er iedere negenentwintigste van de maand gratis nooit eerder uitgebracht materiaal te horen, te zien of te downloaden zijn. Zo zal de site uitgroeien tot een waar archief ter meerdere eer en glorie van “Gorki from Belgium”. Wil je graag elke maand op de hoogte worden  gehouden, van wat er zal vrijgegeven worden? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief.


GORKI @ ROCK WERCHTER 2000

Eén juli 2000 staat bij de Gorki fans bekend als de mythische datum waarop Gorki hun enige Rock Werchter concert speelde. Ruim een uur op voorhand barstte de Pyramid Marquee uit zijn voegen, met joelende tieners, twintigers en dertigers die er overduidelijk zin in hadden.

“De bastaardzoon van God; Jesus Christ Superstar uit Wippelgem en zijn bende: Gorki”, sprak Luc Janssen en de “U2 van Oost-Vlaanderen” deed datgene waarvoor ze ooit ontstonden: komen, zien en overwinnen!

 Luc De Vos speelde zichzelf en het uitzinnige publiek de zevende hemel in. Iedereen die er toen bij was, voelde dat er geschiedenis geschreven werd. “Ik wist niet dat we zo populair waren”, zei Luc na enkele nummers en hij wisselde de hits – vreemd hoe ‘Mia’ toen nog in het midden van de set zat – af met enkele “moeilijke nummers” uit ‘Eindelijk Vakantie’ en een flard ‘Gloria’ (U2).

In de euforie van het moment dacht niemand aan de eeuwigheid. Vijftien jaar lang was het optreden slechts een dierbare herinnering, want het videobedrijf had de originele opnames per ongeluk vernietigd.

Enkele weken geleden vonden we op zolder een bestofte VHS cassette. Met een sharpie stond er ‘Gorki Werchter 2000’ op gepend. De cassette bevatte beeld, maar geen deftige klank. In de krochten van het VRT-archief werd een geluidsopname gelokaliseerd. De laatste stap was het synchroniseren van de twee bronnen.

Met enig fierheid kunnen we u vandaag in première de gerestaureerde opnames van Werchter 2000 voorstellen! Ze zijn het levende bewijs dat niet alle dromen bedrog zijn.

"Er is geld en olie voor nog honderd jaar. En dan is het afgelopen, en kan ik eindelijk slapen."

Geld en olie

info & management:

error: beschermde inhoud - gorki.be