GORKI 1989-2014

Hoe het ooit begon -en eindigde-, zullen we nooit vergeten. Brons in Humo’s Rock Rally van 1990 zorgde voor het nodige zelfvertrouwen. Luc De Vos sprak de gevleugelde woorden ‘Neen aan de verknechting’ en stopte met voor een baas te werken. Dankzij ‘Anja’, ‘Lieve Kleine Piranha’ en het b-kantje ‘Mia’ werd Gorky op de kaart geplaatst. Gorky vervelde tot Gorki en Luc de Vos werd langzaam een Vlaamse volksheld. 2014-2015 stond voor Gorki in het teken van hun vijfentwintig jarig bestaan. Na een succesvolle zomertour zou in het voorjaar van 2015 een theatertour volgen. De frontman gooide tijdens het herfstreces een meesterwerk ‘Paddenkoppenland’ op de boekenmarkt en werkte aan nieuwe nummers met z’n trouwe metgezellen. Op 29 november 2014 kwam er abrupt een einde aan het Gorki verhaal. Na het vinden van de ontbrekende puzzelstukken zullen we u op deze pagina een allesomvattende interactieve bio aanbieden. In afwachting nodigen we u uit om te grasduinen in onze vernieuwde website.

"Maar als de zomer van de liefde weer begint, drink ik alleen nog limonade en word ik bemind. "

De zomer van de liefde

Luc was al jarenlang begaan met de natuur rond Gent. Steevast was hij aanwezig op debatten en benefieten voor de Gentse natuur. The Big Jump, een actie voor proper water in de binnenstad, is groot geworden dankzij zijn sprongen, humor en inzet. We hadden opgeroepen om voor de afscheidsplechtigheid geen bloemen mee te brengen maar een vrijblijvende bijdrage te doen voor het natuurgebied de Gentbrugse Meersen. Deze actie heeft op dit moment al +/- 25.000,00 euro opgebracht voor Natuurpunt/Gentbrugse Meersen. 532 giften particulieren: 18.897 /opbrengst Trefpunt 6 december: 3.640 euro /stoelgeld: 300 euro / verkoop Paddenkoppenland in de Walry maand december: 1.750 euro De groenpool lag Luc nauw aan het hart. Recent had hij het peterschap van het gebied op zich genomen. Daarom vragen we om de Gentbrugse Meersen te blijven steunen door een bijdrage te storten op het rek nr. BE56 2930 2120 7588. Met vermelding Luc De Vos – Gentbrugse Meersen. Of doneer digitaal via natuurpunt.

gbm1
gbm2
gbm3

OVER DE GENTBRUGSE MEERSEN

Ligging

De Gentbrugse meersen is een 240 ha groot open gebied ten zuid-oosten van Gent. Het ligt tussen de bebouwde zones van Gentbrugge en de brede Scheldebocht die het begin van de Zeeschelde markeert. Samen met de Damvallei te Destelbergen vormt het gebied een grote groene vlek van 650 ha bij Gent. Tot voor kort was het voornamelijk een landbouwgebied met natte weiden, graslanden en akkers. Het gebied wordt in de volgende jaren door de stad Gent ingericht als groenpool: een recreatie- en natuurontwikkelingsgebied.

Historiek

De Schelde was vroeger een breed meanderende rivier die een natuurlijke overstromingsdynamiek kende: de rivier trad regelmatig buiten haar oevers en zorgde op die manier voor een natuurlijke bemesting van de omliggende graslanden. Deze voedselrijke laaggelegen vochtige graslanden, meersen genoemd, werden door de boeren benut als weilanden, hooilanden en akkers. Een honderdtal jaar na het opmaken van de Ferrariskaart, d.w.z. rond 1870, werd de kronkelende Scheldemeander in Gentbrugge recht getrokken tot de huidige ligging. De oude bedding laat zich tot op de dag van vandaag aflezen op topografische kaarten en in namen als “Oude Scheldeweg”. Leg een simpele afdruk van Google maps maar eens naast de Ferrariskaart en je ziet meteen de gelijkenissen. De lijn die de Oude Scheldeweg, de Rietgracht en de oude Scheldearm verbindt, geeft de ligging van de vroegere Scheldebedding aan. Op basis van een heemkundige studie die werd opgenomen in de Natuurstudie Gentbrugse Meersen (Kongs et al., 1999) weten we dat in de jaren 1930-1940 het “eiland” dat ontstaan was door de oude Scheldemeander (die toen nog volledig open was) en de huidige Scheldeloop, een groot weidegebied was. De weiden werden elke winter bevloeid met Scheldewater dat via houten sluizen werd binnengelaten. In de weiden was een uitgewerkt systeem van grachtjes aangelegd om de overstroming en afwatering te verzekeren. Kongs et al. (1999), p. 46: “Het grachtenstelsel in het oosten van het noordelijk en centraal deel zou daar een restant van zijn. Soms werden de sluizen ook in de zomer opengezet om de koeien van drinkwater te voorzien. Aan weerszijden van de meander lag een dijkje om het achterliggende land, waar woningen stonden en akkers bewerkt werden, te beschermen tegen overstromingen. Het einde van het vloeiweidensysteem valt waarschijnlijk samen met het begin van de stortpraktijken.” We zijn op dat moment aanbeland in de jaren 1950-1960. Door de eeuwenlange overstromingsdynamiek waren er in de Gentbrugse Meersen bodemlagen ontstaan die interessant waren voor ontginning van zand en klei. Tot in het midden van de twintigste eeuw werd daar dan ook handig gebruik van gemaakt. Op verschillende plaatsen werd de bodem afgegraven om klei te winnen die vervolgens in kleine veldsteenbakkerijen verwerkt werd. Kongs et al. (1999), p.49: “Het winnen van klei en het bouwen van veldovens als industriële activiteit (zij het op kleine schaal) startte waarschijnlijk in het interbellum en ging door tot eind de jaren vijftig; toen werd de concurrentie met de Boomse baksteenindustrie te zwaar. Het gebied was trouwens volledig uitgebakken.” Op andere plaatsen in de Gentbrugse Meersen werd aan zandwinning gedaan. Denk maar aan de site van het voormalige stort ten zuiden van de autostrade, waar nog tot begin jaren 1980 zand werd gewonnen. De putten die door deze activiteiten waren ontstaan, werden volgestort met bouwafval, huisvuil, industrieel afval, grond, slib,… Elk stort werd afgedekt met een afdeklaag. In een aantal gevallen werden de putten opgevuld tot boven het oorspronkelijke niveau. Per perceel kon dit verschillen. Aangezien er bovendien ook vrij veel organische stoffen werden gestort, verzakten de gronden achteraf bovendien nog vaak. Op deze wijze ontstond het microreliëf, het lappendeken van verhogingen en uitdiepingen, dat zich tot op de dag van vandaag in het landschap laat aflezen. Tussen de restanten van grachtenstelsels, oude hoeven en landhuizen, historische landwegen en dreven, “herwinnen” de Gentbrugse meersen langzaamaan hun karakter van een open meersenlandschap. Planten en dieren vinden er terug een plek.

Natuur

Je raadt het al, graslanden leiden de dans in de Gentbrugse Meersen. En met graslanden verwijzen we naar het hele gamma van intensieve weilanden en hooilanden over ruderalen en rietkragen tot zelfs enkele schralere graslanden op zandige bodems. Liefhebbers van grassen (en er zijn er te weinig) kunnen hun hart ophalen in de Gentbrugse meersen. De echt zeldzame soorten zal je er niet vinden, maar je kan er je repertoire aan algemeen voorkomende grassen naar hartelust oefenen: kropaar, glanshaver, ruw beemdgras, veldbeemdgras, timoteegras, straatgras, gestreepte witbol, gladde witbol, Italiaans raaigras, Engels raaigras, kweek, gewoon langbaardgras, kamgras, grote vossenstaart, geknikte vossenstaart, zachte dravik, ijle dravik, kruipertje, Fioringras, gewoon struisgras, duinriet, ruwe smele, rietgras, riet, rood zwenkgras, reuzenzwenkgras, rietzwenkgras, beemdlangbloem, liesgras, mannagras, hanepoot, gewoon reukgras, grote windhalm, geelrode naaldaar,… je vindt ze er allemaal. En dan hebben we het nog maar enkel over de grassen gehad. Over andere planten, paddenstoelen, insecten en vogels hebben we het gauw. In afwachting daarvan kunnen we voor de vogelliefhebbers toch al meegeven dat er op vogelgebied heel wat te beleven valt in de Gentbrugse Meeren. De laatste broedvogelinventarisatie (2014) bevatte alvast succesvolle broedgevallen van dodaars, krakeend, tafeleend, kuifeend, bergeend, meerkoet, waterral, kievit, rietgors, kleine karekiet, bosrietzanger, grasmus, tuinfluiter, roodborsttapuit, blauwborst en ransuil.

"Zal ik het nu doen, nu nog alles kan. Voor de zondvloed, nu het nog even kan."

Stotteraars aller landen

In aanbouw. Nog heel eventjes geduld…

  "De brave mensen gaan naar de zee. Ik zie ze rijden op hun brommers. Ze hebben lol en ik mag niet mee."

  Anja

  Homilie door bisschop Luc Van Looy

  Christelijke uitvaart in Onze-Lieve-Vrouw-Sint-Pieter, Gent

  6 december 2014

  Dag Bruno,
  dag Sandra
  Beste broers en zussen van Luc
  Beste vrienden van Luc, van Gorki.

  Op de verjaardag van Bruno is zijn papa gestorven en op het feest van Sint-Niklaas dragen wij hem ten grave. De aanwezigheid van u allen hier is een getuigenis van waardering, van eerbied en dankbaarheid. Het doet pijn afscheid te nemen van hem, het doet tegelijk deugd om de steun van zovelen te ervaren.

  Read More

  grafrede door Christophe Vekeman

  Beste Luc,

  In de reacties en de In Memoriams die er de afgelopen week zijn verschenen kwam het regelmatig ter sprake: je zo opvallende talent voor zelfrelativering, de volslagen afwezigheid van enige neiging tot grootspraak in je karakter, het feit dat je de loftrompet altijd binnen handbereik hield, maar ze nooit over jezelf stak. Pratend over jezelf en je werk, maakte je consequent van de verkleinvorm gebruik: je deed optredentjes, want je speelde in een groepje, waarmee je liedjes bracht, en was je daar niet mee bezig, dan wijdde je je aandacht wel aan het schrijven van een columnpje. Je schreef ook boekjes, Paddenkoppenland bijvoorbeeld, met daarin een minieme bijrol weggelegd voor een warempel in een Zweedse jeugdfilm opduikend ‘vosje’.

  Read More

  Herman Brusselmans: Vriendschapsode voor Luc

  Luc De Vos, een zanger en tekstschrijver die poëzie kon puren uit aardse bagger, overleed zaterdag aan acuut orgaanfalen. Herman Brusselmans, hoofdman der Vlaamse lett’ren, schreef deze ode aan zijn overleden kompaan.

  Read More

  Rouwregister

  ‘Vossieboy is op 29 november in zijn schrijvershok overleden en laat ons verweesd en vol ongeloof achter’. Iedereen die dat wenst kan er een boodschap achterlaten.

   

  edit 6/12/2014: het rouwregister is gesloten. Je kan het hier bekijken.

  Luc De Vos wint postuum Lifetime Achievement Award

  De in november overleden Gorki-zanger Luc De Vos heeft op de jaarlijkse uitreiking van de MIA’s, de Music Industry Awards, postuum de Lifetime Achievement Award gekregen.

  De MIA’s worden jaarlijks uitgereikt door de VRT in samenwerking met Muziekcentrum Vlaanderen. De naam van de awards verwijst naar het bekendste nummer van de band van Luc De Vos. De prijzen worden vanavond voor de achtste keer uitgereikt.

  Read More

  Luc De Vos, een maand voor zijn dood: ‘Ik ben wel gelukkig, op bepaalde momenten’

  Een maand voor zijn overlijden werd zanger Luc De Vos geïnterviewd door de makers van Het Voordeel van de Twijfel, een filosofisch programma op Canvas. Vanavond komt Luc De Vos uitgebreid aan bod in de uitzending over geluk.

  De Vos zegt in het programma dat we in het Westen geconditioneerd zijn om te streven naar geluk. ‘We moeten en zullen gelukkig zijn, maar ik vind dat eigenlijk niet zo erg. We moeten ernaar streven, ondanks alle ontgoochelingen die daarmee gepaard gaan.’

  Read More

  Gent knalt 2015 in met een vuurwerkversie van Mia van Luc De Vos

  2014 is niet meer. Gent nam afscheid van het jaar. Een jaar waarin de stad moest afscheid nemen van een aantal bekende iconen uit het cultureel leven: Jan Hoet, Gerard Mortier, Oswald Versyp, Luc De Vos, schilder Karel Dierickx, en volkszanger-beeldhouwer. Walter De Buck. Ook strafpleiter Piet Van Eeckhaut overleed dit jaar op 74-jarige leeftijd.

  Read More

  Mia op 1 in De Tijdloze: het ultieme eerbetoon aan Luc De Vos

  Woensdag 31 december 2014 zal de geschiedenis ingaan als de dag waarop Luc De Vos echt tijdloos werd. Het is de laatste dag van het jaar waarin de Gorki-zanger om het leven kwam en meteen ook de dag waarop hij nog een laatste eerbetoon kreeg. Studio Brussel zette zijn hit ‘Mia’ op een ereplaats bovenaan De Tijdloze, de lijst met de beste nummers aller tijden.

  Read More
  Meer berichtgeving

  "Er zal geween zijn, en tandengeknars. Maar ook veel mooie verhalen. "

  Ik ben aanwezig

  “Gorki” mag wel dan sinds 29 november 2014 voltooid verleden tijd zijn, op onze website zal er iedere negenentwintigste van de maand gratis nooit eerder uitgebracht materiaal te horen, te zien of te downloaden zijn. Zo zal de site uitgroeien tot een waar archief ter meerdere eer en glorie van “Gorki from Belgium”. Wil je graag elke maand op de hoogte worden  gehouden, van wat er zal vrijgegeven worden? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief.


  VERZAMELD SCHRIJFWERK

  Je hoeft niet jarig te zijn op 29 februari om de veranderingen op onze site te zien.  Vanaf middernacht kan je hier voor alle losse geschriften van Luc De Vos die ooit verschenen of voorgelezen zijn en die we op zijn computer terugvonden.

  In totaal gaat het over 10 megabytes geniale gekte die we voor jullie plezier doorzoekbaar maakten. Liefhebbers van “Kylie Minogue”, “Mathilde” of “Wok Wally” kunnen zo zonder omwegen hun favoriete column tevoorschijn toveren.

  Met het vrijgeven van ‘het verzameld schrijfwerk’ doorprikken we meteen de mythe dat Luc een notoire lanterfanter was. Hij heeft in z’n korte bestaan de meest uiteenlopende schrijfopdrachten aanvaard. Naast zijn columns voor ‘De Standaard’, ‘Zone 09’ en ‘De Morgen’ leverde hij ook gesmaakte bijdragen aan legendarische StuBru programma’s als ‘Collage’ en ‘Club Brussel’. Van een schnabbel was Luc niet vies. Zo leverde hij teksten aan fotoboeken, het ‘Belang Van Limburg’, ‘Evita’, ‘Het Nieuwsblad’, ‘Menzo’, ‘Libelle’, ‘Elle’. Deed hij interviews (onder andere met Thé Lau) of eigenzinnige concertverslagen voor diverse media. Ook zijn persoonlijk ‘In Memoriam’, dat hij op Radio 1 voorlas, komt online.

  Werklieden aller landen, vreest niet. We hebben met Voka afgesproken dat jullie zich voor, tijdens en na jullie lunchpauze  kunnen laven aan de geschriften van uw geliefde volksheld. Geniet zonder mate!

  Hieronder een willekeurige selectie. Alle 496 columns kan je hier lezen.

  STUBRU 4

  Ik vind Chantal Pattyn zowel funky als sexy. Maar toch vooral funky.

  Read More

  STUBRU 3

  Zijn wij door een te lange vrede in slaap gewiegd, zo luidt de vraag? Liggen wij verdoofd naast het wijnvat. Zijn wij het strijden verleerd en wie zal de wapenen opnemen als de Mongoolse horde op onze vermolmde deuren staat te bonken. Op mij hoeven ze alvast niet te rekenen. Ik doe niet meer mee. Ik heb vroeger al te veel en te hard gevochten. Mijn tanden staan er krom van en ik kijk ook een beetje scheel.

  Read More

  CULTUUR IS PLEZANT

  Bert Anciaux belde mij op deze week. Hij had veel goede dingen gehoord over mij. Dat ik zo mooi was en zo vooruitstrevend. Een echte bolleboos op politiek en cultureel vlak. Of ik niet zijn extern adviseur wou worden.

  Read More

  IN LONDEN

  Ik was ter gelegenheid van de Olympische spelen samen met mijn maat Rocky naar Londen gegaan en dit op uitnodiging van de Belgische staat.

  Read More

  STUBRU 10

  Het komt altijd allemaal op hetzelfde neer: ik doe iets jij zegt iets en ondertussen zijn we weer goed bezig geweest en hebben we ons niet verveeld. Er is van alles gebeurd en alleman is content. En verder is het mijn taak allerhande chiromeisjes te entertainen op zaterdagavond, anders niet. Daaruit put ik de vreugde die mij gaande houdt.

  Read More

  STUBRU 21

  Af en toe maak ik, in ogenblikken van woede en verbittering, gedichten. Want eigenlijk ben ik van oorsprong een dichter. Ik schrijf al gedichten van mijn tien jaar trouwens. Reeds op die jonge leeftijd had ik het therapeutisch effect van een gedegen liefdesgedicht ontdekt. Toen ik elf was begon ik dan plots romans te schrijven. Ik schreef een dozijn avonturenverhalen voor kinderen.

  Read More

  LENTE IN GENT

  Wederom is een nieuwe lente ontsproten en hebben wij de winter overleefd.
  Een deel van mijn volk wil ik zijn. Wat is er schoner en edeler deel uit te maken van een volk dat vol vreugde in eendracht de komst van de lente viert.

  Read More

  EEN EENZAME VERLEGEN JONGEN

  Jongens toch, al die miserie in de wereld. Waar gaat dat eindigen. De mensen zien elkander niet meer graag. Vroeger deden de mensen tenminste nog iets voor elkaar. Als gij honger had dan gaven ze u een boterham en als gij zin had om sex te doen, dan boden de schone vrouwen zich vanzelf aan. Ik heb het zelf nog meegemaakt in mijn tijd. Ik was een eenzame verlegen jongen.

  Read More

  Cityzine

  Nergens zie je zoveel meiden in minirok als in Gent. Gisteren zag ik zelfs een meisje van zestig in een kort oranje jurkje kledingzaak Twiggy aan het Duivelssteen binnenstappen. Het was aan het motregenen, maar er hing een opklaring in de lucht, dus die dame had voor alle veiligheid voor de blote benen gekozen. Noem mij gerust een fan.

  Read More

  STUBRU 7

  Duister was de nacht, nat was het water en katholiek was de paus en het incidentele was alweer puur toeval.

  Read More

  "Er is geld en olie voor nog honderd jaar. En dan is het afgelopen, en kan ik eindelijk slapen."

  Geld en olie

  info & management: