• Luc De Vos
  1962-2014

gorki
biografie
Sterren komen Sterren gaan
Alleen Elvis
blijft Bestaan
Mia
1989-2014 Het verhaal van
25 jaar Gorki
Hoe het ooit begon -en eindigde-, zullen we nooit vergeten. Brons in Humo's Rock Rally van 1990 zorgde voor het nodige zelfvertrouwen. Luc De Vos sprak de gevleugelde woorden 'Neen aan de verknechting' en stopte met voor een baas te werken. Dankzij 'Anja', 'Lieve Kleine Piranha' en het b-kantje 'Mia' werd Gorky op de kaart geplaatst. Gorky vervelde tot Gorki en Luc de Vos werd langzaam een Vlaamse volksheld. 2014-2015 stond voor Gorki in het teken van hun vijfentwintig jarig bestaan. Na een succesvolle zomertour zou in het voorjaar van 2015 een theatertour volgen. De frontman gooide tijdens het herfstreces een meesterwerk 'Paddenkoppenland' op de boekenmarkt en werkte aan nieuwe nummers met z'n trouwe metgezellen. Op 29 november 2014 kwam er abrupt een einde aan het Gorki verhaal. Na het vinden van de ontbrekende puzzelstukken zullen we u op deze pagina een allesomvattende interactieve bio aanbieden. In afwachting nodigen we u uit om te grasduinen in onze vernieuwde website.

 • Ik zag de geheimen van het heelal
  De zwarte gaten van het geluk
  En ik weet nu dat het bestaat

  Joerie
 • Je vraagt je af hoe het nu verder moet
  Ik denk dat ik het antwoord weet
  Het antwoord is plan B

  Plan B
 • De brave mensen gaan naar de zee
  Ik zie ze rijden op hun brommers
  Ze hebben lol en ik mag niet mee

  Anja
Gentbrugse
Meersen

Luc was al jarenlang begaan met de natuur rond Gent. Steevast was hij aanwezig op debatten en benefieten voor de Gentse natuur. The Big Jump, een actie voor proper water in de binnenstad, is groot geworden dankzij zijn sprongen, humor en inzet.

We hadden opgeroepen om voor de afscheidsplechtigheid geen bloemen mee te brengen maar een vrijblijvende bijdrage te doen voor het natuurgebied de Gentbrugse Meersen. Deze actie heeft op dit moment al +/- 25.000,00 euro opgebracht voor Natuurpunt/Gentbrugse Meersen. 532 giften particulieren: 18.897 /opbrengst Trefpunt 6 december: 3.640 euro /stoelgeld: 300 euro / verkoop Paddenkoppenland in de Walry maand december: 1.750 euro

De groenpool lag Luc nauw aan het hart. Recent had hij het peterschap van het gebied op zich genomen. Daarom vragen we om de Gentbrugse Meersen te blijven steunen door een bijdrage te storten op het rek nr. BE56 2930 2120 7588. Met vermelding Luc De Vos - Gentbrugse Meersen. Of doneer digitaal via natuurpunt.
 

Over de Gentbrugse Meersen

Ligging

De Gentbrugse meersen is een 240 ha groot open gebied ten zuid-oosten van Gent. Het ligt tussen de bebouwde zones van Gentbrugge en de brede Scheldebocht die het begin van de Zeeschelde markeert. Samen met de Damvallei te Destelbergen vormt het gebied een grote groene vlek van 650 ha bij Gent. Tot voor kort was het voornamelijk een landbouwgebied met natte weiden, graslanden en akkers. Het gebied wordt in de volgende jaren door de stad Gent ingericht als groenpool: een recreatie- en natuurontwikkelingsgebied.

Historiek

De Schelde was vroeger een breed meanderende rivier die een natuurlijke overstromingsdynamiek kende: de rivier trad regelmatig buiten haar oevers en zorgde op die manier voor een natuurlijke bemesting van de omliggende graslanden. Deze voedselrijke laaggelegen vochtige graslanden, meersen genoemd, werden door de boeren benut als weilanden, hooilanden en akkers. Een honderdtal jaar na het opmaken van de Ferrariskaart, d.w.z. rond 1870, werd de kronkelende Scheldemeander in Gentbrugge recht getrokken tot de huidige ligging. De oude bedding laat zich tot op de dag van vandaag aflezen op topografische kaarten en in namen als "Oude Scheldeweg". Leg een simpele afdruk van Google maps maar eens naast de Ferrariskaart en je ziet meteen de gelijkenissen. De lijn die de Oude Scheldeweg, de Rietgracht en de oude Scheldearm verbindt, geeft de ligging van de vroegere Scheldebedding aan. Op basis van een heemkundige studie die werd opgenomen in de Natuurstudie Gentbrugse Meersen (Kongs et al., 1999) weten we dat in de jaren 1930-1940 het "eiland" dat ontstaan was door de oude Scheldemeander (die toen nog volledig open was) en de huidige Scheldeloop, een groot weidegebied was. De weiden werden elke winter bevloeid met Scheldewater dat via houten sluizen werd binnengelaten. In de weiden was een uitgewerkt systeem van grachtjes aangelegd om de overstroming en afwatering te verzekeren. Kongs et al. (1999), p. 46: "Het grachtenstelsel in het oosten van het noordelijk en centraal deel zou daar een restant van zijn. Soms werden de sluizen ook in de zomer opengezet om de koeien van drinkwater te voorzien. Aan weerszijden van de meander lag een dijkje om het achterliggende land, waar woningen stonden en akkers bewerkt werden, te beschermen tegen overstromingen. Het einde van het vloeiweidensysteem valt waarschijnlijk samen met het begin van de stortpraktijken." We zijn op dat moment aanbeland in de jaren 1950-1960. Door de eeuwenlange overstromingsdynamiek waren er in de Gentbrugse Meersen bodemlagen ontstaan die interessant waren voor ontginning van zand en klei. Tot in het midden van de twintigste eeuw werd daar dan ook handig gebruik van gemaakt. Op verschillende plaatsen werd de bodem afgegraven om klei te winnen die vervolgens in kleine veldsteenbakkerijen verwerkt werd. Kongs et al. (1999), p.49: "Het winnen van klei en het bouwen van veldovens als industriële activiteit (zij het op kleine schaal) startte waarschijnlijk in het interbellum en ging door tot eind de jaren vijftig; toen werd de concurrentie met de Boomse baksteenindustrie te zwaar. Het gebied was trouwens volledig uitgebakken." Op andere plaatsen in de Gentbrugse Meersen werd aan zandwinning gedaan. Denk maar aan de site van het voormalige stort ten zuiden van de autostrade, waar nog tot begin jaren 1980 zand werd gewonnen. De putten die door deze activiteiten waren ontstaan, werden volgestort met bouwafval, huisvuil, industrieel afval, grond, slib,... Elk stort werd afgedekt met een afdeklaag. In een aantal gevallen werden de putten opgevuld tot boven het oorspronkelijke niveau. Per perceel kon dit verschillen. Aangezien er bovendien ook vrij veel organische stoffen werden gestort, verzakten de gronden achteraf bovendien nog vaak. Op deze wijze ontstond het microreliëf, het lappendeken van verhogingen en uitdiepingen, dat zich tot op de dag van vandaag in het landschap laat aflezen. Tussen de restanten van grachtenstelsels, oude hoeven en landhuizen, historische landwegen en dreven, "herwinnen" de Gentbrugse meersen langzaamaan hun karakter van een open meersenlandschap. Planten en dieren vinden er terug een plek.

Natuur

Je raadt het al, graslanden leiden de dans in de Gentbrugse Meersen. En met graslanden verwijzen we naar het hele gamma van intensieve weilanden en hooilanden over ruderalen en rietkragen tot zelfs enkele schralere graslanden op zandige bodems. Liefhebbers van grassen (en er zijn er te weinig) kunnen hun hart ophalen in de Gentbrugse meersen. De echt zeldzame soorten zal je er niet vinden, maar je kan er je repertoire aan algemeen voorkomende grassen naar hartelust oefenen: kropaar, glanshaver, ruw beemdgras, veldbeemdgras, timoteegras, straatgras, gestreepte witbol, gladde witbol, Italiaans raaigras, Engels raaigras, kweek, gewoon langbaardgras, kamgras, grote vossenstaart, geknikte vossenstaart, zachte dravik, ijle dravik, kruipertje, Fioringras, gewoon struisgras, duinriet, ruwe smele, rietgras, riet, rood zwenkgras, reuzenzwenkgras, rietzwenkgras, beemdlangbloem, liesgras, mannagras, hanepoot, gewoon reukgras, grote windhalm, geelrode naaldaar,... je vindt ze er allemaal. En dan hebben we het nog maar enkel over de grassen gehad. Over andere planten, paddenstoelen, insecten en vogels hebben we het gauw. In afwachting daarvan kunnen we voor de vogelliefhebbers toch al meegeven dat er op vogelgebied heel wat te beleven valt in de Gentbrugse Meeren. De laatste broedvogelinventarisatie (2014) bevatte alvast succesvolle broedgevallen van dodaars, krakeend, tafeleend, kuifeend, bergeend, meerkoet, waterral, kievit, rietgors, kleine karekiet, bosrietzanger, grasmus, tuinfluiter, roodborsttapuit, blauwborst en ransuil.

  meer info

 • Ik zag je voor het eerst
  Bij het zwembad met je moeder
  Ze was even mooi als jij
  Ik werd haar slaaf, haar kleine loeder

  Soms vraagt een mens zich af
 • Zal ik het nu doen
  Nu nog alles kan
  Voor de zondvloed
  Nu het nog even kan

  Stotteraars aller landen
 • Ik sliep al jaren door de koude oorlog heen
  In diepe rust was ik verzonken, veilig thuis
  Ik hoefde niet veel en wat ik had was niet duur
  Een boterham met heroïne daar hield ik van

  XTC
catch of the
month

en jij kon zoveel namen vergeten
jij vond het allemaal niet zo erg
jij kon het allemaal overleven
jij was de reus en ik was de dwerg
Mijn oude hart

 

"Gorki" mag wel dan sinds 29 november 2014 voltooid verleden tijd zijn, op onze website zal er iedere negenentwintigste van de maand gratis nooit eerder uitgebracht materiaal te horen, te zien of te downloaden zijn. Zo zal de site uitgroeien tot een waar archief ter meerdere eer en glorie van "Gorki from Belgium".
We beginnen met de dernière van de gelauwerde "Homo Erectus Theatertour" op 30 april 2007 in de Gentse Capitole. De banden van dit optreden lagen bijna acht jaar op het schap. We hebben ze nu speciaal voor jullie afgemixt.


"Moeten we nu echt 132 minuten
briljante paljasserij bekijken?"

Niets moet, maar volgende historische Gorki momenten spreken nog altijd tot de verbeelding :

 • Absurd voorprogramma op het scherm met Chantal Pattyn, Bruno Vanden Broecke en Chiel Van Berkel terwijl het volk rustig plaatsneemt
 • Mooi meisje dat een prachtige choreografie verzorgt ("Joerie")
 • Opname van een videoclip met de beproefde playback techniek ("Ik ben erbij")
 • Morse voor gevorderden ("Morse")
 • Premiêre van de alternatieve soundtrack bij Brokeback Mountain ("Brokeback Mountain")
 • Herken uzelf (tijdens de pauze)
 • 15 trucjes voor bij het kaartspel (u aangeleerd door bandleden, manager en roadies)
 • Het laatste verrassingsoptreden van Olifant Suzy voor haar verhuis naar Pairi Daiza ("De Olifant was die avond inderdaad grijs")
 • Virtuele gasten Wim Helsen ("De olifant is grijs"), Isabelle A ("Hé, lekker beest") en Chiel Van Berkel ("Geld en olie")
 • Optreden van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Zarren-Werken ("Mia")
 • Uitdelen van Gorki-stickers door Vos zelve

 

Wil je graag elke maand op de hoogte worden
gehouden van wat er zal vrijgegeven worden?

Schrijf je dan in op de nieuwsbrief

 • Soms denk ik In diepe smart aan die jongen die ik vroeger was.
  Hij spaarde prenten, hij deed niemand kwaad
  En hij droomde dat je van hem hield

  Hij is alleen
 • In de reddingssloep zaten oude vrouwen die wilden blijven bestaan
  Daarom keerde ik terug naar de bar, waar dat vervelend orkest nog speelde

  Punk is dood
 • Ik woon op een toverberg, samen met kabouters die werken in de zilvermijn voor hun dagelijks brood

  Een schaduw in de schemering
discografie
gorki

Maar het is nu te laat
om te doen wat moest
ik had het moeten doen
toen ik nog alles kon
In de wolken

 • Wij treuren niet langer dan nodig
  Over dingen waaraan niets valt te doen
  Ondanks de tegenslagen doen wij altijd verder
  We zijn zo jong, we zijn zo jong

  We zijn zo jong
 • Begrijp jij die mensen die op feesten de overwinning vieren van het leven op de dood
  En die de kansen grijpen waar ze liggen en die altijd weten wat ze doen?

  Beste Bill
 • En diep onder de lakens
  Droom ik van de dieren
  Die ik meenam naar boven
  En die slapen in mijn armen

  Monstertje
Nieuwsbrief
Contact

Wie twijfelt
komt te laat
Ik doe mee

Schrijf je in op de nieuwsbrief

info en
management

2015 © gorki.be
site: Roel Winten