MORSE

er zijn geen nieuwe berichten
er is alleen praat voor de vaak
over een of andere dichter
die zijn bronnen nooit vermeldt

en hij treedt in dialoog met een ruimte
als je kan leg het mij dan eens uit

sein het door
in het kort en het lang
sein het door in morse
dat ken ik nog
van bij de jeugdbeweging

de getuige van Jehova
zat met zijn voet tussen de deur
en hij bracht de blijde boodschap
dat ik mijn leven had verspild

en ik zei ik heb geen tijd om nu te luisteren
ik heb het veel te druk met lezen in de bijbel

maar jongen sein het eens door
in het kort en het lang
sein het door in morse
dat ken ik nog
van bij de jeugdbeweging