SCHEPPING

Het was Charles Darwin die de kamerplant had uitgevonden. Hij was op zoek gegaan naar dieren en planten in vreemde landen, nooit geziene wonderen van de schepping die vanaf toen geen schepping meer was maar een toevallige samenloop van omstandigheden. Een luie god had enkel in de aanvang der tijden op de startknop geduwd en de rest moest dan maar vanzelf komen. Darwin had onmogelijke planten naar het modderland gebracht, bij de mensen in de regen waar de korenbloemen van keizerlijk purper en de papavers van karmozijn nog tot voor kort stonden te bloeien met miljoenen als een gratis geschenk van de schepping. De papaver en de korenbloem waren weggevaagd in een grote beweging. Het was ook zo makkelijk gegaan, makkelijker dan de mensen het zich hadden kunnen indenken. Een grote beweging van reusachtige landbouwmachines en ook een paar ton van een vreemd geurend geheimzinnig product hadden het einde ingeluid van de bloemen in de zomer. Het voedergewas werd geplant langs de snelwegen en zo ver het oog reikte stond daar het Azteekse loof voor het varken, de allesvreter. De burgers hadden zich teruggetrokken in hun eigen paleizen die spiegelingen wensten te zijn van de zonovergoten paleizen van verre sterren in Hollywood. Wat hadden de planten en de bloemen die Darwin had meegebracht dat de wilde bloemen in het veld niet hadden? Misschien dat wij de wilde bloemen niet tot onze persoonlijke eigendom rekenden. Ze waren niet van ons maar van iedereen. Iets dat gratis was kon van geen waarde zijn. Deze nieuwe producten hadden geld gekost in het tuincentrum en zij moesten gekoesterd worden en naar onze hand gezet in een ruimte waar altijd een woestijnklimaat moest heersen. De lokroep van het vreemde was dwingend geweest. Hier was een overzicht ontstaan. Niet zoals het veld met de papavers en de korenbloemen, daar was geen beginnen aan. In een wirwar waren al die bloemen als myriaden in het wilde weg gegroeid door een samenloop van omstandigheden, er was geen schepping aan te pas gekomen. Hier in onze ruimte had een schepping plaatsgevonden als gevolg van een beredeneerd plan. Hier was de overwinning op de chaos daarbuiten geboren, er waren drie planten aanwezig die in een wiskundig verticale beweging naar de bodem toe groeiden, eenduidig groen, in een esthetisch drieluik, in een ruimte die verder leeg was, om als een tempel te zijn, een schrijn voor de Drievuldigheid van de orde en de rust die hier kon gevonden worden, het één zijn met de vaste zekerheid dat daarbuiten de wereld woedt en hier enkel de kamerplant doodstil sluimert in het vacuüm van lege, lege dagen.