LEVE DE DEMOCRATIE

Ik ken een jonge vrouw, zij heet Freya en haar vader is een bekend advocaat en hij is vroeger minister van onderwijs geweest. Zijn naam is Luc. Meer wil ik er niet over kwijt want ik wil dat de identiteit van deze man en vrouw in het verborgene blijft om hun privacy te beschermen. Wie die mensen zijn, dat doet er niet toe, ik wens het hier enkel te hebben over het fenomeen van het nepotisme. Hoe vaak heb ik menig democraat niet schuimbekkend van woede weten fulmineren tegen dit binnen de politiek frequent gebruik, dat de kern van de democratie aantast. Jongens, zeg ik, think again! De heer Winston Churchill sprak: democratie is een slecht systeem maar er is geen alternatief. Op een bepaald moment houdt de democratie ook een keertje op. Beeldt u zich in dat u in de plaats was van de heer Luc, de vader van Freya, wier identiteit wij hier verder in het ongewisse laten. Luc ziet zijn dochter opgroeien: een vrolijke, intelligente meid. Samen hebben zij op zondagse wandelingen fijne en diepe gesprekken over het persoonlijke lief en leed, maar ook over samenleving en politiek. Luc is verheugd en oprecht verwonderd over het doorzicht van zijn lieve schat die werkelijk – en dat tracht hij als strenge advocaat zo objectief mogelijk te beoordelen – een talent en een neus heeft voor all things political. Hij meldt in zijn kringen dat zijn dochter iemand is die de partij goed zou kunnen gebruiken. Nu vraag ik u: wat zou het alternatief zijn? Zou de partij dan elk jaar een examencommissie in het leven moeten roepen om via omslachtige en uiteindelijk nodeloze procedures de allerallergeschiktste kandidaten voor de eventuele mandaten te gaan zoeken? Waarom het moeilijk maken wanneer alles voor de hand ligt? Op sommige momenten moet het gewoon een keer vooruit gaan en moeten mensen knopen doorhakken. We kunnen niet blijven aan iedereen zijn of haar mening vragen. Daaromtrent zei Churchill, en ik parafraseer zijn woorden: ‘als ik zie wie er allemaal mag gaan stemmen, dan word ik eerlijk gezegd een beetje misselijk.’

LUC DE VOS