EEN LEZERSBRIEF

Dat we dat nog mochten beleven: de economie stagneert, meer zelfs: zij krimpt! Vijf jaar geleden hadden ze mij gevraagd gedurende de zomer een dagboek bij te houden in de krant De Morgen.

Ik schreef onder andere het volgende: ‘De economie groeit elk jaar met gemiddeld twee procent. In de afgelopen twintig jaar is de economie dus met veertig procent gestegen. Rekenen kan soms eenvoudig zijn. In 1984 was ik arm. Nu ben ik gemiddeld veertig procent minder arm dan twintig jaar geleden, zo bewijzen de cijfers.’ En ik had er voor de lol nog bij verteld dat ze mij daar gerust een keer mochten komen over interviewen in Ter Zake. De volgende dag stond er een lezersbrief in De Morgen. De heer Lauwers uit Kortenberg schreef: “Luc De Vos stelt zich de vraag waarom ze hem van Ter Zake toch nooit een keer komen interviewen over serieuze zaken. Over economie of zo, of over de wereldvrede, want hij heeft daar allemaal een mening over. Hij geeft echter al onmiddellijk het antwoord wat de economie betreft: De economie groeit elk jaar met gemiddeld 2 procent. In de jongste 20 jaar is de economie dus met 40 procent gestegen. Rekenen kan soms eenvoudig zijn. In 1984 was ik arm. Nu ben ik gemiddeld 40 procent minder arm dan 20 jaar geleden.” Zo eenvoudig is het niet. Als de totale economie in 1984 gelijk was aan 100 en de groei 2 procent, dan was de economie in 1985 inderdaad 102. Vanaf het volgende jaar moet er echter 2 procent gerekend worden op 102 en niet op de oorspronkelijke 100. In 20 jaar is de economie dan gegroeid tot 148,6 of gestegen met 48,6 procent en niet met 40 procent. Elementaire rekenkunde. De journalisten van Terzake hebben gelijk denk ik.’ Dus deze vent wilde een keer de slimmerik uithangen door mij te tacklen op mijn rekenkunde met als resultaat dat hij mijn punt dat ik wilde maken nogmaals dubbel en dwars bewees, de onnozelaar! Nu goed, dit is het eerste keer in de geschiedenis dat de Belgische economie stagneert en zelfs krimpt. Ik ga alvast beginnen voedselvoorraden aanleggen.

LUC DE VOS