ZIEDAAR HET LEVEN

Seks is zeldzaam. U moet er eens beginnen op letten. In bijna alles wat mensen doen komt geen of weinig seks te pas. Ik diende hier bijvoorbeeld gisteren om negen uur aan de Dampoort de trein naar Antwerpen te nemen. Ik had daar afgesproken met mijn Antwerpse maat, Freddy Mommens. Hij had een fantastisch plan om eindelijk rijk te worden. We moesten er een keer over praten. Ik stapte uit mijn bed, ik gooide wat water in mijn gezicht, ik ging naar beneden en trok mijn kleren aan. Met dit alles was geen seksualiteit gemoeid. Ik maakte koffie en dronk die op. Alweer geen seks. Toen liep ik de deur uit naar de bushalte. Ook in de bushalte was geen seks te beleven. Er stond alleen een oude vent met een onwelriekende sigaar van anderhalve kluit. Ik kwam aan in het station. Regeerde hier erotiek? Driewerf neen! Niet dat ik er zin in had maar ik wil het maar eventjes aanstippen. Er stonden honderd mensen op het perron. Ze staarden naar de regen, elk met hun eigen verdriet. In de trein zaten dezelfde mensen alweer naar de regen te staren, alsof het leven al niet kort genoeg was. Naast mij zat een bleek meisje een kruiswoordpuzzel in te vullen in een van die onnozele kruiswoordpuzzelboekjes van VTM, met Ellen van Big Brother op de cover, u kent dat wel, het is om zot worden die boekjes, er staan van die opgaven in die u het bloed van onder de nagels treiteren, voorbeeld: dier, vijf letters. Wat moet een mens daar in godsnaam gaan invullen? Ik ken wel een miljard dieren met vijf letters. Of dingen die altijd opnieuw opduiken in kruiswoordraadsels: bospad, bijvoorbeeld, met drie letters, en de oplossing is tra. Maar, in godsnaam, een tra, kent u iemand die ooit in het bos wandelde langs een tra? Kortom, ik werd daar bijna helegans krankzinnig in die trein. Gedachten aan lichamelijkheid of seksualiteit waren mij op dat ogenblik vreemd.
In Antwerpen had ik nog een uur zoek te maken voor mijn afspraak met Mommens. Ik ging voor de lol de dierentuin binnen, daar was ik in geen jaren meer geweest. Wat zeg ik, het was een eeuwigheid her, minstens dertig jaar. Ik weet het nog goed, met meester Thomas. Ik had toen van meester Thomas nog een plets rond mijn oren gekregen omdat ik een kei naar een gorilla had gegooid. Dertig jaar geleden was dit al. In die tijd bestond dat nog niet, seks. Ik ging een keer kijken of die gorilla er nog zat. Het was nog vroeg in de voormiddag, al die luie beesten lagen nog te snurken in hun hok. Ik zag wel een mandril uit Madagascar die op dat vroege uur op een tak zat te masturberen. Hier was wel degelijk seks mee gemoeid, dat moet ik toegeven. Maar dierenseks, dat tel ik niet mee, dat zijn onze zaken niet.
Het was ondertussen tijd voor mijn afspraak. Ik vatte post in café De Koekenstad op de Meir. Een uur zat ik daar te schilderen en met mijn duimen te draaien. Freddy kwam niet opdagen. Ik belde naar Mommens vanuit het telefoonhok in het café, want een mobiele telefoon, aan dat soort prutsen daar kan ik geen geld aan hangen.
Ik zei: ‘Freddy, komt gij niet af?
Mommens murmelde: ‘Vos, zijt gij zot geworden, de mensen zo vroeg uit hun nest bellen?’
‘Maar Freddy, weet gij dat niet meer, van uw fantastisch plan om rijk te worden?’
‘Vos, ik weet van geen plan, en laat mijn kop gerust, ik heb een zware nacht gehad.’
Daar stond ik dan, midden op de Meir. Mensen liepen langs mij heen, seksloos. Het was ondertussen middag geworden. Ik stapte een Argentijns restaurant binnen en bestelde er een gigantische gebraden achterrib van een dode Argentijnse stier, een fles Chileense rode wijn, een volle talloor frieten, komkommers, tomaten en een geroosterde maïskolf met boter, dat is een Argentijnse specialiteit. Ik sloeg dat allemaal in mijn molen. Toen kon ik geen pap meer zeggen en reed ik weer met de trein naar huis alwaar ik in mijn zetel plofte en mij verder nergens mee bemoeide. Nergens in de wijde omgeving was er seks te bespeuren.
Hier kom ik terug bij mijn uitgangspunt: seks is zeldzaam, echt waar. Nochtans worden wij er vanuit de media en de reclame voortdurend mee gebombardeerd. Het lijkt alsof de mensen aan niets anders denken en er voortdurend mee bezig zijn. In het werkelijke bestaan is seks een randverschijnsel. De mensen zijn bezig met geeuwen, kruiswoordraadsels invullen, eten, babbelen, mandrils uit Madagascar bestuderen, op treinen en bussen wachten, naar school gaan, plannen maken om rijk te worden, keien naar gorilla’s gooien en met wandelen langs bospaden en tra’s. Ziedaar het leven.

LUC DE VOS