ZUID-AFRIKA

Luc De Vos trok in maart met zijn band Gorki naar Stellenbosch in Zuid-Afrika om er te spelen op het plaatselijke festival ‘Woorfees’. Een kort verslag en een beschouwing van de zanger zelf.

De Kaapprovincie moet de Hollandse kolonisten die er honderden jaren geleden arriveerden een geweldig land geleken hebben. Al die prachtige bergen die zich spectaculair in die overweldigende oceaan storten, die hete moesson die hen aangenaam in hun door zout en wind en vrieskou gelooide gezichten blies. Het moet voor die magere Hollanders een bijna ontroerende ervaring zijn geweest. Ik kan mij voorstellen hoe zij vanuit hun kille klamme kikvorsland hier na een ellendige zeereis in een sardienenblik op den duur in een paradijs arriveerden en beseften aan welk ellendig noodlot zij waren ontsnapt. Hier moet alles makkelijk hebben geleken. Holland was een moeras waar ze elke cent in twee moesten bijten en hier groeiden de appelsienen zomaar aan de bomen en de gebraden kippen vlogen hen zomaar in de mond. Ze moeten hier iets gevonden hebben dat op het ware geluk leek. Dat blijkt ook uit de ontroerende plaatsnamen die ze bedachten voor de vestigingen die zij stichtten: Mooibergen, Nooitgedacht, Rustgevonden, Welgemoed, Geluksoord.
Ik meende een zelfde onbevangen simpele vreugde te aanschouwen in de ogen van de mensen die opdaagden op het festival waar we met de groep dienden te spelen. De mensen waren blij dat er iets gebeurde. Er gebeurt blijkbaar niet echt veel in Zuid-Afrika en de blanke mensen zijn ongelofelijk content wanneer er een keer een paar nazaten van hun voorouders uit het oude continent voor wat amusement komen zorgen. Ironie en cynisme hebben ze daar nog niet ontdekt, zo lijkt het. Ze vinden alles puik.
Het is een raadsel dat de tegenstellingen in dit schone land zo groot zijn en blijven. Ik begrijp er eerlijk gezegd niets van. Maar ik begrijp sowieso niets van het leven. Daarom ben ik ook zanger geworden. Maar ik denk altijd: zolang er iemand liederen zingt en zolang er mensen komen naar luisteren is er nog hoop. Zuid-Afrika is nog volop op zoek naar ware vrede en gelijkheid. Maar er wordt aan gewerkt, zo mag ik hopen.

LUC DE VOS