EEN MENS VAN VLEES EN BLOED

Mensen, ik zou iedereen willen oproepen de discussie over het koningshuis definitief een halt toe te roepen en al de actoren in debat willen verzoeken zich neer te leggen bij de feiten. Negentig procent van de Belgen is voorstander van het koningshuis. We waren het er toch over eens dat er democratie moet heersen in dit land. Dan moet men ook respect betonen voor die democratie en de mensen geven wat ze willen.

De mensen zien slechts de ondergang en duisternis om zich heen. Ze zien het verval, de lelijkheid, de dood en het verdriet. Het volk verlangt naar het goddelijke, het eeuwige, naar de onsterfelijkheid van de liefde. Het is de wil van het volk dat er symbolen bestaan op de wereld, levende symbolen van dit verlangen. Zo simpel is het. Meer woorden ga ik er niet aan vuilmaken. Noem het voor mijn part afgoderij. Ik noem het een gezond en menselijk streven naar een verbinding tussen het goddelijke en het aardse. Die verbinding moet een materiële gestalte krijgen. En wat is er materiëler dan een mens van vlees en bloed. Een afspiegeling in de werkelijkheid van de droom van rechtvaardigheid, vrede, rust en onvoorwaardelijke liefde.
Wij moeten dientengevolge dankbaar zijn voor het godsgeschenk dat wij enkele jaren terug ontvingen in de persoon van onze goede prinses Mathilde. Is er een schoner symbool van rechtschapenheid en pure liefdesdrang denkbaar op dit ellendige ondermaanse. Hebt u Mathilde aanschouwd op het huwelijk van prinses Maxima met die dikke Hollandse kroonprins? Mathilde droeg een muts gemaakt van het vel van de laatste beer die ze honderd jaar geleden in de Ardennen hadden afgemaakt. Iemand, een liefdevolle jager, had die afschuwelijke beer uit zijn hol gelokt en doodgeschoten en het vel overhandigd aan het koningshuis om er een muts van te maken. Een muts die een symbool zou worden van de overwinning van de menselijke liefde op de haat en op de eeuwige strijd op leven en dood die er heerst in de natuur en het heelal. Het was natuurlijk jammer voor die beer, maar hier gold het recht van de sterkste. Er moest een offer worden gebracht.
Hoe vreselijk is nu ook het lot van Mathilde’s hartsvriendin Maxima. Die is met een Hollander getrouwd. In plaats van Maxima op een altaar te plaatsen hebben de Hollanders haar snel ingelijfd in hun democratische structuren. Ze voerden Maxima een paar kroketten uit de muur en verplichtten haar op drie maanden tijd Hollands te leren. Is het niet verschrikkelijk, dames en heren? Een Argentijnse die de melancholie van het zuiden in haar ziel draagt, die door de overheid verplicht wordt te beweren dat ze die ellendige voetbal en schaatssport hartstikke leuk vindt. Mijn hart bloedde toen ik haar deze onwaarheid hoorde verklaren met haar zalige lippen van bladgoud.
Gelukkig weigert onze prinses Mathilde Nederlands te leren. Het Frans blijft de enige waardige taal waarin en waardig mens zich met waardigheid kan uitdrukken.
C’est justement pourquoi je veux te vous remecier vous autres pour leur votre attention sincerement et jusqu a le semaine de le prochaine fois et je aime le vie.

Luc De Vos