HET ONVERWACHTE

‘Moppen met dieren erin, dat zijn de beste, Vos,’ zo sprak mijn vriend Rocky.

‘Ik kwam gisteren Lilly, het nieuwe lief van Johnny Colpaert tegen,’ zei hij. ‘Ja Vos, Lilly heeft twee van die prachtige, enorme, lekkere… oorlelletjes. Tussen het woord ‘lekkere’ en ‘oorlelletjes’ had Rocky bewust een stilte laten vallen, dit om een komisch effect te sorteren in het kader van het erotische, het lichamelijke, want hij had gedacht dat ik een ander woord had verwacht. ‘Wat heeft dat nu te maken met dieren?, vroeg ik. ‘Wacht, Vos, dit was de inleiding die inderdaad naar het seksuele verwijst, het was slechts om u op voorhand te doen watertanden. Ik zei dus tegen Lilly: ‘zeg Lilly, in verband met Johnny zijn achternaam, Colpaert, gij weet toch dat dat niet zijn echte achternaam is, eigenlijk heet hij gewoon Johnny Van Damme. Ik zag natuurlijk een verstoorde blik van twijfel in haar ogen. ‘Neen,’ zei Lilly, ‘dat wist ik niet.’ En weet gij hoe Johnny aan die bijnaam Colpaert gekomen is? Vroeger had Johnny nog willen leren paardrijden, maar hij viel er altijd maar af, van dat paard, en toen heeft zijn paardenrijleraar hem vast geplakt met lijm op zijn zadel en sindsdien noemen ze hem dus Johnny Colpaert. Begrijpt u?, kol-paard. Lilly kon er niet echt mee lachen maar dat komt omdat ze een nogal ernstig meisje is, Vos.’ ‘Rocky, dat is echt wel een mop om in de slimste mens ter wereld te gaan vertellen,’ zei ik. ‘Ik heb gehoord dat er nu ook gewone mensen zoals gij mogen meedoen, ik zou solliciteren. Ge moet wel een paar moppen op voorhand opschrijven, voor wanneer gij het in het vuur van de strijd even niet meer weet, de mop van de flamingo bijvoorbeeld. Waarom staat een flamingo altijd op één been?: omdat hij anders omver valt. Altijd maar moppen over dieren, dat zou inderdaad uw unique selling strategy kunnen zijn. En als gij het echt niet meer weet, dan moet gij inderdaad uw toevlucht nemen tot moppen die verwijzen naar het seksuele. Seks is altijd grappig. Ergens is dat wrang, Rocky, want zoals wij weten wordt humor geboren uit frustratie. Seksuele humor werd in de loop der eeuwen geconstrueerd door het geslacht der mannen die niet konden krijgen waar ze hevig naar verlangden. Daarom moest datgene wat mannen niet konden krijgen en vrouwen wel, een gezonde beleving van de lichamelijke liefde, belachelijk gemaakt worden. Hoe men het draait of keert, vrouwen hebben vanuit hun zijnswezen niet het talent en ook niet de noodzaak om echt ongelukkig te zijn want wanneer vrouwen dat echt zouden willen, zouden zij op eender welk gegeven moment hun lichamelijke lusten bot kunnen vieren, ze hebben mannen in principe maar uit te kiezen. Op café gaan en iemand bevelen mee te komen, bereidwillige mannen genoeg. Niet dat dat principe vaak wordt toegepast, maar het bestaat. Mannen daarentegen moeten altijd een gevaarlijke, dodelijk vermoeiende zoektocht ondernemen naar het grote gebeuren dat zij van levensbelang vinden. In negen op de tien gevallen lukt dat natuurlijk niet. Vandaar de frustratie en het rijke bloeien der moppen die daar verband mee houden. In dat programma hoorde ik ook die oude mop vertellen van die vrouw die een tattoe van een schelp had op de binnenkant van haar dijen en wanneer men zijn oor aan die schelp hield dan kon men de zee ruiken. In principe ruikt de zee fris, maar hier werd uiteraard gesuggereerd dat men een visgeur kon waarnemen. Het seksuele gecombineerd met het onhygiënische. Eerlijk gezegd kan ik er niet goed tegen, Rocky. Wanneer gij geselecteerd wordt voor De slimste mens moet gij eens die mop vertellen over die man die een hevig verlangen koesterde om de liefde te bedrijven met een vrouw en die vrouw had daarin toegestemd en zij beleefden een nacht vol geluk en vreugde.’ ‘Ja en dan, wat gebeurde er dan?,’ vroeg Rocky. ‘Dat is het juist, er gebeurde niets, twee mensen waren gelukkig en blij, dat was alles. Humor wordt ook geboren uit de tegenstelling, de verrassing, het onverwachte, Rocky.’

LUC DE VOS