EEN NIEUW GELUK

Ja jongens, het was mij inderdaad het millenniumpje wel, zeg. God jongens toch, wat een millenniumpje. Het was in vele opzichten het meest bewogen milleniumpje sinds mensenheugenis.

Maar ik kan mij vanzelfsprekend vergissen. Misschien was het millennium tussen tweeduizend en duizend voor Christus nog indrukwekkender met het bouwen Egyptische pyramiden, het afsluiten van het bronstijdperk en de overgang naar het ijzertijdperk, de uitvinding van het wiel, het ontstaan der eerste steden in Summerië, de definitieve overschakeling van de mensheid op het sedentaire bestaan, de oprichting Stonehenge en het sluiten door Mozes van het verbond met God in naam van het joodse volk. Dat was inderdaad ook spectaculair. Maar het ligt allemaal zo ver achter ons. Wie maakt er zich vandaag in godsnaam nog druk om zo vraag ik u. U moet niet voortdurend oude koeien uit de gracht halen. Laat het verleden rusten en let by-gones be by-gones.
Neen, laten wij ons richten op het voorbije millennium en jongens het was mij het millenniumpje wel.
Het begon al in het jaar duizend met de inval der vikingen. Dat waren onrechtvaardige smeerlappen die onze streken brandschatten en onze mensen verknechtten door hun koppen er af te kloppen om hun hersenen op te eten om daarna uit de schoon gelepelde hersenpannen auquavit, wodka en mede te drinken.
Dan kwamen de honderdjarige oorlog en de ratten en de pest er aan zetten. Dat was ook niet om te lachen maar eerder om te huilen. En hop, voor u het wist werd het alweer renaissance en waren de middeleeuwen voorbij. Iemand ontdekte Amerika en velen vragen zich vandaag nog steeds af of dat wel zo’n goed idee was. Wie zat daar op te wachten. Ondertussen verkondigde Maarten Luther dat het bergaf ging met de beschaving en dat we allen terug naar de bron van het ware geloof moesten gaan en dat we alleen nog droog brood mochten eten en water drinken. Gelukkig trad de ware katholieke kerk hier streng tegen op en verbrandde zowat drie miljoen ketters en heksen op de brandstapel, kwestie van schoon schip te maken en een te laten voelen wie er de baas was. Een goede maatregel want anders was er van de katholieke kerk wellicht geen sprake geweest op heden en waar moesten we dan naar toe in tijden van wanhoop.
Maar goed, Vlaanderen werd vervolgens bezet door de Spanjaarden, de Portugezen, de Albanezen, de Letten, de Litouwers, de Oostenrijkers en de franskiljons. Vlaanderen verzonk in miserie en armoede en verloederde van zeden. Overal werd geforniceerd en geonaneerd dat de vonken er van af sprongen. Het was hier een grote hoerenboel in de achttiende en 19de eeuw omdat ons volk alle perspectief verloren had door het gebrek aan uitdagingen. Gelukkig stonden toen grote figuren en denkers als Guido Gezelle en Albrecht Rodenbach op die hun volk opnieuw leerden lezen en bidden en in kuisheid leven. Priester Daens weerde zich fel tegen het opkomende Marxisme en installeerde de vrije markteconomie in België zodat iedereen op den duur een eigen velo had en maar 16 uur per dag diende te werken. Vooral na wereld oorlog twee kon het allemaal niet meer op. De mensen aten op de duur drie keer biefstuk per dag. En nog waren ze niet content. Toen kwam VTM op de kabel en pas toen daalde er rust over ons volk. Iedereen een eigen Nissan Primera, alle dagen drie keer biefstuk met frieten en in elke huiskamer VTM.
Men kan dus stellen dat we het voorbije millennium niet voor niets zo veel miserie verkocht hebben; het heeft wat opgebracht. We hebben net op tijd voor de eeuwwende alles bereikt wat ons hartje verlangt . Het enige wat ons in het volgende millennium te doen staat is enorm veel drugs te nemen om er niet te depressief van te worden van al dat geluk.