KONING BLIND EN KREUPEL

Weet u waarom de Hollanders zoveel langer zijn dan de Belgen? Omdat het lafaards zijn die weigerden mede te strijden in de Eerste Wereldoorlog. De Duitsers hebben toen alle Belgen die langer waren dan één meter zeventig en met hun onnozele kop boven de loopgraven uitstaken, omver geknald. Zodoende, daar zij niet boven de loopgracht uit konden kijken, bleven alleen de kleine Belgen gespaard en van die dwergen zijn mensen zoals ik dus de afstammelingen.

De Hollanders bleven letterlijk buiten schot. Na de eerste wereldoorlog stichtten zij een verbond met de Limburgers die toen nog in het zuiden van Nederland woonden, met de laaghartige bedoeling Vlaanderen onder de voet te lopen en onder de knoet te krijgen. In een gezamenlijke slagorde vielen zij Vlaanderen binnen. Nadat wij nota bene de Duitsers verslagen hadden en ons land door de lange oorlog verzwakt en bijna uitgeput was. Toch hebben wij ons toen nog keihard kunnen verweren, gesterkt door ons katholieke geloof, in de overtuiging dat God met ons was en onze strijd er één was van Gods volk tegen de heidense barbaren uit het noorden. Na de beruchte slag bij Bokrijk hebben ze ons dan toch verslagen. Het oosten van Vlaanderen werd bezet. Belgisch Limburg noemden ze die landstreek voortaan.
En weet u wat het probleem is met de Limburgers en de Hollanders waar wij nu noodgedwongen moeten mee samenleven in Benelux-verband?: ze weigeren in Jezus te geloven, ze zijn zelfs tégen God en verder draait alles om geld en om sex. Geld vergaren, daar zijn ze dol op, de Limburgers en de Hollanders. Geld uitgeven, dat doen ze echter bijna nooit. Alleen voor de sex willen ze af en toe eens diep in hun buidel tasten.
Op een of ander boerenfestival, jaren geleden, liep ik bijvoorbeeld de vroegere drummer van de Tröckener Kecks tegen het lijf, een zekere Leo Kenter, en die werd op slag op mij verliefd. Ik was toen nog mooier en jonger dan nu. Hij zei: ’Vos, ik geef u tienduizend frank als ik eens sex met u mag doen.’
Ik sprak: ‘zijt gij niet beschaamd, gij schooier, tienduizend frank, nog voor geen miljoen! Als gij sex met mij wilt doen dan zal ik gratis en voor niets sex met u doen. Enkel en alleen uit liefde. Maar ook om u uw Hollandse manieren af te leren en u te tonen dat niet alles voor geld te koop is.’
En ik vertelde hem: ‘Als gij wilt boeten voor uw Hollandse zonden zal Jezus barmhartig zijn en u redden door u na uw dood op te nemen in zijn Hemels Paradijs.
Toen is deze Leo Kenter uit de Kecks gestapt en op mijn aanraden pater geworden om zijn onsterfelijke ziel te vrijwaren voor de vlammen van de hel.
De Limburgers zijn wat het geld betreft vooral afpersers. Ik had het onlangs nog eens aan de hand met de Limburger Lars van Bambost die binnenkort op wereldtournee gaat met Novastar. Hij dreigde: ‘Vos, als gij mij niet rap tienduizend frank geeft ga ik overal waar ik kom in het buitenland rondbazuinen dat alle Vlamingen dommeriken zijn.
Ik was dus wel verplicht die tienduizend frank aan Lars te overhandigen want dat is een geheim dat niet mag uitlekken natuurlijk. Als ze elders in de wereld zouden weten dat wij zulke dommeriken zijn, zou iedereen ons uitlachen en dan konden wij onze buitenlandse handel wel op onze buik schrijven.
Het is miserabel om toe te geven maar we kunnen er niet om heen, om de bittere waarheid. Wij, de Vlamingen, zijn dommeriken. Het ultieme bewijs hiervan is dat iedereen het er over eens is dat Frank vander Linden van De Mens de slimste Vlaming aller tijden is. En als die al beschouwd wordt als de slimste Vlaming aller tijden dan is de rest van de Vlamingen er inderdaad heel erg aan toe qua intelligentie. Men zou Frank vander Linden wat deze materie betreft Koning Eenoog in het land der blinden kunnen noemen ware het niet dat ik hem eerder zou betitelen als zijnde Koning Blind en Kreupel in het land der langdurige comapatiënten. Ja, zo erg is het met Vlaanderen gesteld.
Deze drie verdoemde volkeren, de Hollanders, de Limburgers en de Vlamingen, zijn nu door de omstandigheden van geografie en cultuurpolitiek gedwongen op een kluit met elkander samen te leven. Dat noemen ze de multiculturele samenleving. Gelukkig heeft Jezus gezegd dat wij elkander moeten beminnen want anders was het allang weer oorlog geweest.