GOD WEET DAT IK IETS MISTE

Jaren geleden, toen ik nog lid was van de taaladviescommissie, kon ik mij zo vreselijk opwinden over al die reactionaire spellingsconservatoren met hun misplaatste respect voor onze heilige Nederlandse taal en haar aanhangsel, de eerbiedwaardige spelling die de spontaan gegroeide eindfase zou zijn van een eeuwenoud proces van allerlei culturele invloeden waar we met onze postmoderne, verwaande tengels af moesten blijven.

Read More