STUBRU 15

Deze samenleving gaat ten onder aan een teveel aan democratie. Dat komt omdat de arme mensen te veel geld hebben. Daardoor kunnen ze zich allerlei wereldlijke goederen aanschaffen die ze volstrekt niet nodig hebben en die schadelijk zijn voor milieu, zoals auto’s waarmee ze naar de disco rijden en in het beste geval een niet dodelijk ongeval veroorzaken en daardoor in de bak belanden vanwege onverantwoord rijgedrag. En dat kost ons allemaal geld want die rijkswachters die deze misdadigers dienen te arresteren die moeten overuren kloppen, dat is dubbel betaald in het weekend en daarvoor betaal ik dus al die belastingen, alleen maar omdat de arme mensen geld teveel hebben en zich een wagen kunnen permitteren.
Vroeger hadden alleen de rijke mensen een auto en toen waren er zelden of nooit ongevallen. En alleen de rijke mensen, die hadden tijd en geld om zich te bedrinken en om drugs te kopen. Ze dronken van die grote dikke flessen champagne met van die lekkere wijven op hun schoot, dat heb ik allemaal gezien op de televisie. Of ze dronken absint. Dat is een soort van groene drugs waar ze allemaal gek van werden. Dan sneden ze bijvoorbeeld hun oren af en dan begonnen ze van die achterlijke stuntelige schilderijen op een doek te kladden want eigenlijk konden ze niet schilderen maar ze noemden het evengoed kunst want leep waren die gasten wel. En lui natuurlijk, te lui om naar de schilderschool te gaan en zoals iedereen het schildersvak te leren. Maar daar waren ze natuurlijk te goed voor. Of ze staken elkander dood met een degen of ze schoten elkanders kop eraf met een pistool met buskruit. Zo waren de rijke mensen vroeger. Decadent maar proper. En ze lieten tenminste iedereen met rust en niemand had er last van.
Na de oorlog heeft echter een losgeslagen en verdwaasde christen-democratie, tot in het merg geperverteerd door het socialisme, dit soort dwazekloterij tot in de onderste lagen van de samenleving gedemocratiseerd en dit uit naam van de gelijkheid en de broederschap onder de volkeren. Iedereen gelijk voor de wet. Dank je wel en hartelijk gefeliciteerd. Heden loopt de helft van de bevolking ofwel dronken of wel stoned en verloren in het rond op zoek naar de persoonlijke vervulling. En iedereen is op weg naar de liefde en iedereen wil bemind worden in plaats van gewoon thuis te blijven zitten en een bordje karnemelkpap op te warmen en dat vervolgens lekker leeg te slurpen of bijvoorbeeld eens gedurende het paasverlof de vuile pampers te gaan verversen bij demente bejaarden in een psychiatrisch zothuis of althans te trachten in een of andere staat van deemoed de vrede te vinden.
Neen jongens, deze samenleving gaat ten onder aan een teveel aan democratie en het is allemaal de schuld van de C.V.P.

Luc De Vos