MOED EN ZELFOPOFFERING

Ik begrijp wel dat de mensen minder belastingen willen betalen, maar ik begrijp eerlijk gezegd niet wat daar zo moedig aan is.

De theorie luidt: de mensen moeten voor zichzelf kunnen zorgen en daartoe alle middelen ter beschikking krijgen, dat getuigt immers van volwassenheid, we zijn geen kinderen meer. Neen, daadkrachtig moeten we in het leven staan en onze eigen boontjes doppen en niet op Vadertje Staat rekenen om ons een rijkeluisleventje te bezorgen. Zelf dienen wij een dam op te werpen tegen alle tegenslagen, de wapens op te nemen tegen een zee van kommer en kwel(Shakespeare).

Maar wanneer we voor de lol deze theorie eens omdraaien, dan moeten we vaststellen: net dat zou de samenleving in slaap wiegen: want beeldt u zich in dat we geen belasting dienden te betalen, dan pas zou ons leven makkelijk worden, elke frank die we verdienen zouden we kunnen opsouperen en ons nergens iets van aantrekken, net dat zou van ons een bende leeghangers maken. Apres nous le déluge, ‘t Zal wel gaan en zo, u kent die leuzen wel.

Net iemand als Jean-Marie De Decker, de grote rebel, de kampioen van de moed en zelfopoffering zou er moeten voor pleiten de belastingen nog te verhogen, dat zou de mensen van pak-aan, de moedigen in de samenleving nog voor grotere uitdagingen stellen die hun doorzettingsvermogen nog zouden aanzwengelen er hen toe zou aanzetten nog meer hun best te doen aangezien de middelen schaarser zouden worden. Is dat niet het principe van elke economie: omgaan met de schaarse middelen die er zijn?

De economie heeft als object om de spanningen die in de maatschappij bestaan tussen onbegrensde menselijke behoeften enerzijds en de schaarse middelen anderzijds te overwinnen, lees ik in mijn jeugdencyclopedie. Inderdaad, de menselijke behoeften zijn onbegrensd. We zijn nooit content met wat we hebben. Maar hoe schaarser de middelen, hoe onbegrensder de menselijke inventiviteit.

Jean-Marie, gij die een rebel zijt en het beste voor hebt met het beste in de mens: verdubbel de belastingen, nu. Hoera!

LUC DE VOS