DANK U INDIA

Ja vrienden, het is weer nieuwjaar en dus tijd om onder te duiken want ik heb dit jaar weer ongelofelijk veel vijanden gemaakt. Maar de mensen willen mij niet begrijpoen. Ik wil overal en altijd vrede stichten. De lieve vrede bewaren.

En vooral niemand voor het hoofd stoten. Want ik ben een kleine zelfstandige. Ik probeer met iedereen overeen te komen. Daar heb ik al veel vijanden mee gekweekt door te trachten met iedereen overeen te komen. Slijmjurk, zo noemen ze mij. Enkel en alleen omdat ik altijd vriendelijk en welgezind tracht te zijn jegens mijn medemensen. Neen, de mensen denken dat u ze om de tuin wilt leiden als u vriendelijk bent jegens hen. Wat heeft die slijmerige kerel met mij voor zie je ze denken. Ik heb helemaal niets voor. Ik probeer slechts vriendelijk te zijn en een klimaat te creëren waarin mensen tot elkander kunnen komen zowel maatschappelijk als sociaal of is dat twee maal hetzelfde. Neen ik bedoel, ik wil dat iedereen van mij houdt of is dat te hoog gegrepen, allemaal mensen die van elkander houden. Gelukkig bestaat dat niet, zo bedenk ik nu, de wereld zou onleefbaar zijn met allemaal de mensen die van elkander hielden. Maar zelf ben ik daar op onbewaakte ogenblikken een ongeëvenaarde voorstander van mensen die van elkander houden. Vooral in het nieuwe jaar . Maar ik heb slechts vijanden gemaakt dit jaar. Alleen maar omdat ik liefde en begrip trachtte te verspreidden onder mijn volk.
Zo trachtte ik door middel van lezingen aan de cafétoog de nieuwe CD VAN Alanis Morrisette voor mijn eigen volk te duiden. Het is een op het eerste gezicht totaal foute CD die handelt over het wat futiele inzicht van een vrouw die net de puberteit achter zich heeft, en die nu tracht de samenleving te begrijpen als volwassen vrouw die weet wat ze wil. Typisch een thema wat bij de normale cynische westerling hevig op de lachspieren werkt, want ik zeg op den duur is alles belachelijk, zelfs een jonge vrouw die voor zich zelf een plaats zoekt in deze wereld. En jawel, het is inderdaad belachelijk een jonge vrouw die voor zichzelf een plaats zoekt in deze samenleving want jonge vrouwen die voor zichzelf een plaats zoeken in deze samenleving zijn inderdaad ongelofelijk belachelijk. En vraag mijn niet waarom maar dat ze belachelijk zijn dat staat vast, daarover is geen discussie mogelijk. En toch wilde ik die discussie aangaan met een cynicus en god weet dat ik cynici verafschuw. Ik zei tegen die rottige cynicus die verder ook niet veel heeft in zijn leven dan cynicus te zijn, ik zei: Thank you India van Alanis Morrisette is een goed lied omdat het handelt over dankbaarheid voor het geschenk van het inzicht in de reële waarden van het bestaan zoals het door Conficius en Lao Tsee werd verwoord.
Maar die cynicus vertelde dat Alanis Morrisette een dwaas en onnozel wicht was net als al die andere vrouwen op heel de wereld en dat het nooit meer zou goed komen met de wijven op aarde, dat het allemaal dwaze vetplanten waren. En Ik antwoordde die cynicus dat hij nooit het rijk Gods zou binnentreden met het beledigen der vrouwen die Gods meest beminde schepselen zijn. En die cynicus sprak: uw rijk Gods bestaat niet gij onnozelaar, dat zijn allemaal verhalen die gij uw eigen wijsmaakt en toen heb ik die cynicus gezegd dat hij een lafaard was en toen hebben wij dus ruzie gekregen en gedurende geheel dit vervloekte jaar heb ik dus ruzie gekregen met die mensen waar ik zo graag mee was overeen gekomen want ik wil dat de mensen mij graag zien. Maar ik beloof dat ik in dit nieuwe jaar het anders en beter zal doen. Ik zal dit jaar proberen wat minder van de mensen te houden want daar worden de mensen gek van, van dat knuffelgedoe. Probeer elkaar wat minder graag te zien want er komt alleen maar miserie van dat sterven naar liefde en gerechtigheid.