U BEVINDT ZICH HIER

Ik bevond mij te Brugge alwaar ik aanwezig was. Ik ben hier aanwezig stond ik voortdurend te bedenken maar ik ben vergeten waarom. Dat kan toch niet dat ik voor de lol naar Brugge ben gekomen dacht ik, met mijn ziel vervuld van wanhoop. Anders was ik toch thuisgebleven. Ik heb een thuis waar de stoof brandt. In de kelder heb ik zak met aardappelen liggen die nog niet beschimmeld zijn en op het schap staan er nog wat gekookte rapen en soepvlees van vorige week. Ik heb alles wat mijn hart verlangt bij mij thuis. Waarom zou ik mij dan in godsnaam naar de stad Brugge hebben begeven. Ik kon er maar niet opkomen.
Ik begaf mij op een zwerftocht door de smalle oude straten op zoek naar de reden van mijn bezoek. En misschien kon ik nog wat Japans bijleren want in Brugge spreken ze allemaal Japans. Ik heb gedurende mijn zeldzame bezoeken aan Brugge al heel wat Japans bijgeleerd. Zo betekent Horoshi ta kanawa: het paard heeft op de kasseien gescheten. En Kamora te waka moro rashomon dat betekent: stop de boot want grootmoeder is in het water van de reien gevallen. En Tora tora tora: mijn filmpje is op.
Aldus liep ik verloren maar toch met een vorm van verwachting in mijn hart de straten door. Tot ik niet meer wist waar ik mij bevond. Op een plakkaat hing er een stadsplan. Als ik dit stadsplan tracht te doorgronden dan zal ik wellicht mijn weg terugvinden, zo overwoog ik. Dit was een voor de hand liggende gedachte maar zijn voor de hand liggende gedachten niet vaak de meest evidente, zo vraag ik u. Ik hou van duidelijke gedachten omdat die mij gerust stellen en mij niet in verwarring brengen zoals de rest van de krankzinnigheden die de chaos van mijn brein vormen. U kunt zich dat niet voorstellen maar mensen zoals als ik die zitten zich voortdurend iets af te vragen waar toch geen antwoord op bestaat zoals: Wie is God, waar woont de liefde, is de liefde bij God en waarom is Jean-Marie Pfaff de nieuwe trainer van KV-Oostende.
Maar als ik het stratenplan bekijk dan zal ik mijn weg terugvinden. Het was een goede gedachte die mij met blijdschap vervulde.
Ik keek op het stadsplan. Ergens in de wirwar van straten stond er een rode pijl die naar een cirkel verwees en waarbij stond: u bevindt zich hier. Mijn hoofd duizelde. Hoe wisten zij dat, dat ik mij op dat moment daar bevond. Dat moet ik eens controleren, zo sprak ik tot mij zelf. Aan een der huizen van het plein waar ik stond hing een ijzeren plaat met daarop geschreven Simon Stevin-plein. Ik keek op het stadsplan. In de rode cirkel stond eveneens Simon Stevin-plein. Dat was ongelofelijk. Die gasten wisten op voorhand toen ze die kaart ontwierpen dat ik daar en toen aanwezig zou zijn. Hoe wisten ze dat?
In verwarring liep ik weer een eind verder op zoek naar het station want ik wilde hier snel weg om thuis op mijn gemak over deze zaak verder na te denken en ik wist toch niet meer waar ik heen moest. Ik kwam een ander stadsplan tegen. Toch eens kijken. Daarop stond alweer zo’n pijl met een cirkel. U bevindt zich hier. Dus dat wisten ze ook. Zij wisten dat ik mij van het ene punt naar het andere zou begeven om aldus hier aanwezig te zijn op deze andere plek.
Vervolgens begon ik in een systematische zoektocht alle stadsplannen van Brugge te exploreren. En jawel hoor, overal waar ik kwam luidde het verdict: u bevindt zich hier.
Plots wist ik door een verheven ingeving wat dit allemaal te betekenen had. Dit was een teken van God. U bevindt zich hier, zo had God mij in zijn Verborgen Boodschap laten weten. God richtte zich tot mij langs deze Brugse stadsplannen en hij sprak: gij zijt hier op de wereld Vos, omdat ik dat heb gewild, gij zijt aanwezig, u bent hier welkom onder de mensen. Tracht daarom onder de mensen te zijn, verberg u niet in uw angst maar wees vervuld van het geloof, de hoop en de liefde, draag de hoop het geloof en de liefde rond op uw levenspad en verzaak aan uw haat jegens de Bruggelingen en de Portugezen. Daarom had God mij dus naar Brugge gestuurd, en daarom ook was ik vergeten waarom ik in Brugge diende te zijn, opdat de ware opdracht die ik te vervullen had en boodschap van mijn schepper mij zouden geopenbaard worden.
Van dit inzicht getuigt heden de prachtige liederencyclus die ik naar aanleiding van deze gebeurtenis maakte. Ik ben aanwezig heet die liederencyclus. Overal waar ik die liederen voor de mensen ten gehore breng, weerklinkt ook de stem van God.