WEES EEN VOORBEELD VOOR ONS VOLK

Ik zou al die studenten die willen ingaan op de uitnodiging van Paul Jambers om hen gedurende een jaar te volgen in hun doen en laten willen waarschuwen: betrouw die gast niet. Hij is naarstiger dan ooit op zoek naar gestoorde mensen die hij dan belachelijk kan maken in zijn programma.
In Vlaanderen vindt hij nauwelijks nog slachtoffers. In het begin ging het nog. Maar na een paar jaar waren de krankzinnigen op en moest hij zijn toevlucht nemen tot acteurs. Echt waar, het zijn allemaal acteurs in Jambers. Ik weet, u gelooft mij niet: u zult opwerpen: als u Alain Coninckx en Siegfried Bracke bezig ziet op de televisie, zou u denken: er zijn toch gestoorde mensen genoeg. Inderdaad, men zou soms beginnen te geloven dat de wereld bevolkt wordt door een reusachtige troep waanzinnigen die verteerd door angst en zelfhaat en afgunst de wereld willen kapot maken en de liefde willen vermoorden en zodoende God vermoorden, want God is de liefde, dat weten wij immers allemaal uit de lessen gewijde geschiedenis. Maar dat lijken Alain Coninxk en Siegfried Bracke niet te beseffen, dat God de liefde is. Volgens mij waren zij gebuisd in het vak gewijde geschiedenis.
Ja, God is de liefde. En Jambers is een duivelaanbidder die de liefde wil vermoorden uit haat jegens God en uit haat jegens de jonge mensen omdat die wel jong en mooi en intelligent zijn en hij niet.
Maar zoals ik zei, in zijn beginjaren ging het nog en vond Jambers voldoende gestoorden. Maar op een dag waren die finaal helemaal op en moest hij een beroep doen op acteurs. Maar iedere week weer die acteurs vinden die toch iet of wat konden akteren, maar ook niet té goed – want op den duur zouden de mensen het bijna gaan geloven dat het acteurs waren – dat was ook een onnoemelijke lijdensweg.
En nu hebben ze dus zowel de manisch-depressieven als de slechte acteurs allemaal gehad, van de eerste tot de laatste.
Jambers wordt er gek van. In zijn laatste poging probeert hij het eens bij de studenten. Natuurlijk heeft hij zijn zinnen gezet op de verdorven jeugd. Hij zal op zoek gaan naar domme West-Vlaamse notariszoontjes die in de sporen van papa moeten treden maar daarvoor te dom en te lelijk zijn en altijd maar zuipen. Hij zal van die flairmeisjes trachten te vinden met een GSM en een Golf-Cabrio die ze van mama gekregen hebben en die zogezegd rechten studeren maar enkel proberen een advocaat of een dokter aan de haak te slaan. Hij zal zoeken naar een of andere ultralinkse Palestijnse paracommando van Oxfam die met een wijf van de PVDA vrijt en het liefst van al betoogt tegen brave Vlaams Blok-jongeren die het ook niet kunnen helpen dat hun grootvader vroeger kampcommandant in Treblinka was. Dat soort clichés, daar zal hij naar op zoek gaan natuurlijk. En naar de lichamelijk liefde die er zoveelvuldig geschiedt onder de studenten. De lichamelijke liefde, inderdaad, want van de geestelijke liefde die bij God en met God is, daar heeft Jambers natuurlijk geen verstand van, dat gaat zijn journalistenpetje te boven.
Daarom zou ik alle studenten willen oproepen. Schrijf u gerust in voor het studentenprogramma van Jambers maar geef hem geen enkele kans. Doet niets wat aanstoot geeft en u door uw liefhebbende ouders verboden werd. Wees steeds kuis in gemoed, goede studenten, en studeert hard zodat gij uw ouders geen verdriet doet. Toont wat ge waard zijt, gaat niet zonder schriftelijke toestemming van de rector met elkander naar bed. Doet niet aan orale sex als uw ouders u dat verboden hebben, maak geen ruzie en gaat in liefde met elkander om. Probeer zo weinig mogelijk naast de wc-pot te kotsen als u te veel gezopen hebt. Gebruikt slechts een tiental XTC-pillen per bezoek aan de discotheek en doet elkander zo weinig mogelijk verdriet, zo helpe u God.
Wees een voorbeeld voor ons volk, beste studenten.
Laat Jambers zien dat u mannen en vrouwen zijt uit één stuk, u bent de rots waarop wij de toekomst van deze post-moderne samenleving bouwen. Toont aan die duivelaanbidder van een Jambers dat u het geloof, de hoop en de liefde in uw ziel draagt.