HET ONVOLTOOIDE LAND

Ik zat zondagavond te kijken naar een uitzending voor meerwaardezoekers. Altijd en overal ben ik op zoek naar de meerwaarde. Ik ben immer bereid, zelfs op mijn leeftijd, iets bij te leren. Het schijnt dat de oude romein Cato nog op zijn tachtigste Grieks is beginnen leren. Men zou zeggen: jongen, dat is echt de moeite niet meer, laat het rusten. Rookt gezellig een pijp bij het haardvuur en trekt u nergens meer iets van aan. In het oude Rome bestonden er echter nog geen pijpen, dus in die zin kan men het nog enigszins begrijpen dat er mensen waren die uit pure verveling Grieks begonnen te leren.

Uit pure verveling begon ik dus naar die uitzending te kijken, die Het Onvoltooide Land heette. De geschiedenis van de langdurige politieke strijd der staatshervorming.
Mij viel op met welk een geestdrift experten allerhande begonnen te berichten over dit hemeltergende kluwen. Nochtans was er voor de leken zoals ik geen touw aan vast te knopen. Die ene professor zat zelfs te glunderen, echt waar, en hij nam met plezier de woorden Brussel-Halle-Vilvoorde in de mond. De heer Wilfried Martens zat met een zeker welbehagen over die communautaire themata te orakelen alsof zijn leven er van af hing.
Ik moest opnieuw denken aan de oude Cato die op zijn tachtigste nog Grieks begon te studeren, gewoon als hobby, omdat de pijp nog niet uitgevonden was. De conclusie drong zich op: die hele staatshervorming, het is gewoon een hobby natuurlijk. Nergens anders in de wereld, zelfs niet in India waar de politiek nog ingewikkelder lijkt dan een gordiaanse knoop, zijn er hier in België zoveel mensen in de weer met faciliteiten, taalgrenzen, transfers, omzendbrieven, en werkelijk, men ziet op hun gezichten: ze beleven er lol aan.

Het deed mij ook denken aan schaken. Hebt u al een keer een verslag van een schaakwedstrijd gelezen? Ze doen dat met nummertjes en cijfertjes en uitroeptekens: 1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cd4 4.Pd4 Pf6 5.Pc3 e5 6.Pb5 d6!!!!!
Voor de buitenstaander is daar uiteraard geen touw aan vast te knopen, maar voor de mensen die er iets van kennen is het enorm plezant.

LUC DE VOS