HET MOOISTE JONGENTJE VAN DE KLAS

Het resultaat van deze enquete verwondert mij geenszins. Er zijn heel veel voorbeelden aan te halen van mannen met een nogal onaantrekkelijk uiterlijk die de mooiste vrouwen konden wegkapen. Het typevoorbeeld uit de geschiedenis is de geslaagde liaison van Simone de Beauvoir met Jean-Paul Sartre.

Inderdaad, dat onaanzienlijke mannetje met zijn paddenkop. Intelligentie erotiseert, dat is duidelijk, vooral wanneer mannen daar duidelijk mee te koop lopen, met hun intelligentie. Ik heb ergens gelezen dat iemand zoals nieuwslezer Bavo Claes bijzonder in de smaak van vrouwen valt. Zij koesteren het beeld van de uiterts bedaarde en intelligente man, die rustig de zaken overschouwt. Of dat beeldt klopt met de werkelijkheid, dat doet er niet. Misschien zit de heer Bavo Claes thuis in zijn onderbroek bier te hijsen en naar enigszins aangebrande prenten te staren op een betaalzender. Eenmaal men een indruk, een clichébeeld van zichzelf heeft geschapen als man, dan blijft dat beeld op een of andere manier voor eeuwig kleven. Ik heb dat al vaak bij mijzelf gemerkt. Ik heb blijkbaar de naam een eerder uitbundige persoonlijkheid te zijn, die niet altijd een volwassen gedrag nastreeft en nogal simpel de dingen verwoordt en gaarne een glas drinkt. Ik heb ondertussen een aantal boeken geschreven en onlangs ontmoette ik een vrouw die letterlijk tot mij sprak: ‘ik heb gemerkt dat u ook boeken schrijft en ik wist niet dat een onnozelaar zoals gij ook boeken kon schrijven.’
U merkt, indrukken zijn belangrijk. Het uiterlijk speelt voor veel vrouwen een heel kleine rol. Intelligentie erotiseert maar vooral de economische factor is en blijft belangrijk, zelfs in deze welvarende westerse wereld. Men zou misschien denken dat vrouwen in deze hedonistische samenleving, aangevuurd door de reclame en de erotiek in de media en de film, zich in de eerste plaats laten leiden door uiterlijke schoonheid, door wellust, door erotische uitstraling, door iets etherisch als de romantische liefde. Ik denk dat veel vrouwen, zij het bewust of onbewust, kiezen voor een man die hun een veilige toekomst kan bieden, en dat houdt vanzelfsprekend een economische zekerheid in. Ook dat heb ik bij mezelf gemerkt, of zie ik nu spoken? Toen ik jong was, was ik echt een engeltje, het mooiste jongetje van de klas. Maar ik was ook enigszins sociaal gehandicapt: ik was op het ziekelijke af verlegen, ik stotterde, en ik was gebuisd op school. Ik ben echt heel lang maagd gebleven terwijl de jongens in mijn omgeving die fysiek minder knap waren op het vlak van de liefde meer succes hadden dan ik omdat ze welbespraakter waren en socialer en meer toekomstperspectieven te bieden hadden dan de bange wezel die ik was.
Het uiterlijk van een man komt voor de meerderheid van de vrouwen echt niet op de eerste plaats. Dat lijkt mij duidelijk, men hoeft daarvoor geen sociologie of psychologie te hebben gestudeerd om dat inzicht te verwerven.
Natuurlijk zullen vrouwen als ze jong en onervaren zijn in eerste instantie hun voorkeur laten uitgaan naar de knapste mannen wat uiterlijk betreft, maar wanneer zij ouder worden en wijzer, zullen zij eerder voor charme, wat dat ook moge zijn, intelligentie en economische zekerheid kiezen. Daar ben ik echt van overtuigd. Men kan dat jammer vinden, maar zo staan de zaken ervoor. En in wezen is dat goed nieuws. Want zo kan het dat het lelijkste jongetje van de klas, iemand zoals Jean-Paul Sartre met de mooiste madam van Frankrijk gaat lopen, onder de neus van al die arme sukkels die het van hun uiterlijk moeten hebben.

LUC DE VOS