SCHAF DE CRISIS AF

Jongens, luister eens hier. Ik ga mij nergens mee bemoeien maar als we nu eens gewoon de crisis afschaften. Schaf de crisis af, zeg ik u. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn. Ze hebben toch ook de slavernij en de stoomlocomotief afgeschaft. Op een bepaald moment waren de negers in Amerika het beu van in slavernij te leven. Ze wensten niet langer gratis en voor niets te arbeiden voor de blanke uitbuiters. Ze wilden gewoon op hun gemak wat staan rappen op de hoek van de straat want dat was hun hobby. ‘Wij willen in vrijheid leven’ riepen ze, wij willen onze hobby uitoefenen, wij willen staan rappen op de hoek van de straat en op MTV. En toen hebben ze de slavernij afgeschaft want het was inderdaad niet vol te houden. Maar nu zitten we er wel mee met al die rappende R’n B-negers op MTV.
Hetzelfde verging het met de stoomlocomotief. Dat ging toch allemaal niet rap genoeg. En lawaai dat dat maakte en stof en vuiligheid, zeiden ze. De mensen zagen in dat een elektrische trein veel sneller ging en minder stof en vuiligheid maakte. En toen hebben ze dus ook die stoomtrein afgeschaft. Hoe ze daar niet eerder opgekomen waren begrijp ik eerlijk gezegd niet goed.
Als we dus vanaf morgen de crisis afschaffen dan zijn we er ook vanaf en is onze miserie voorbij.
Ik heb zelf nog gebeld naar de instanties van de eerste minister. Ik kreeg een kabinetsmedewerker aan de lijn. Ik zei dus: ‘meneer, als we nu gewoon de crisis afschaffen zou dat geen goede oplossing zijn voor onze problemen in plaats van de invoering van de Euro.’
‘Ik zal uw economische oplossing voorleggen aan de premier, meneer,’ zei die vent.
Dat was nog eens een democratische meneer. In plaats van mij af te blaffen was hij zo vriendelijk mij te woord te staan en een luisterend oor te lenen aan een stem vanuit het volk.
En inderdaad ’s avonds zat minister Verhofstadt bij die Baskische tovenares Faria de Algiria en hij zei: ‘er klinkt momenteel een roep vanuit de samenleving om de crisis gewoon af te schaffen. Dat is echter niet zo eenvoudig als het lijkt. Wij hebben reeds een paar pogingen hiertoe ondernomen maar de Raad van State is steeds komen dwars te liggen. De Raad van State zit immers vol met rechters die nog in de oude politieke cultuur benoemd zijn door de CVP en die mensen kunnen niet verdragen dat de VLD ook eens een succes scoort. Ik begrijp hun redenering ergens wel,’ zei Verhofstadt. ‘Als we de crisis afschaffen en iedereen in België simpelweg gelukkig wordt, dan worden alle politiekers, vakbondsafgevaardigden en alle andere bemoeiallen van de ene dag op de andere werkloos. Dan wordt ook de Raad van State overbodig. Door de crisis af te schaffen zouden we dus nieuwe werkeloosheid creëren. Die werkeloosheid zou nog veel dramatischer zijn dan de crisistoestand die wij op heden kennen.’
Dat waren wijze woorden van Verhofstadt. Sociologisch zit de samenleving aldus in elkaar: We moeten de ene crisis in stand houden om een nog grotere crisis te vermijden.
Mijn politieke conclusie luidt dus: Leve de crisis en nog een gelukkig nieuwjaar.

Luc De Vos